همایش 4 داروسازی بالینی ایران | خرداد 1392

چهارمین همایش داروسازی بالینی ایران 1 تا 3 خرداد 1392 در مرکز همایش های رازی تهران با میزبانی انجمن متخصصین داروسازان بالینی ایران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: داروسازی بالینی, مرکز همایش های رازی
تعداد نمایش ها: 1932

بازگشت به فهرست