کنگره 2 بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته | خرداد 1392

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته 2 تا 4 خرداد 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هتل پارس مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: هیپنوتیزم در دندان پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد نمایش ها: 1205

بازگشت به فهرست