کنگره 12 سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران | خرداد 1392

دوازدهمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران همزمان با دوازدهمین همایش پرستاری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی و پیوند مغز استخوان  2 تا 4 خرداد 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی





برچسپ: آنکولوژی, هماتولوژی, بیمارستان امام خمینی
تعداد نمایش ها: 1194

بازگشت به فهرست