همایش 7 ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی | خرداد 1392

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی 5 و 6 خرداد 1392 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: پیراپزشکی, مرکز همایش های رازی
تعداد نمایش ها: 907

بازگشت به فهرست