کنگره 5 بین المللی سایکوسوماتیک | خرداد 1392

پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک 8 تا 10 خرداد 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سالن همایش های ابن سینا شهرکرد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: سایکوسوماتیک, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
تعداد نمایش ها: 808

بازگشت به فهرست