کنگره 9 بین المللی سلول های بنیادی رویان | شهریور 1392

نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان همزمان با نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان و هشتمین همایش پرستاری ومامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: سلول های بنیادی, پژوهشگاه رویان و مرکز همایش های رازی
تعداد نمایش ها: 2065

بازگشت به فهرست