همایش 2 بررسی ضوابط شرعی در پزشکی | آبان 1392

دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی آبان ماه 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در تهران برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: دانشگاه علوم پزشکی ارتش, ضوابط شرعی در پزشکی
تعداد نمایش ها: 1197

بازگشت به فهرست