کنگره 14 سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور | آبان 1392

چهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 7 تا 10 آبان 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: دانشگاه علوم پزشکی مازندران, دانشجویان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1144

بازگشت به فهرست