کنگره 11 سراسری علوم تشریح ایران | بهمن 1392

یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران 30 بهمن تا 2 اسفند 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: علوم تشریح, دانشگاه علوم پزشکی اهواز
تعداد نمایش ها: 1119

بازگشت به فهرست