همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک | مهر 1392

همایش سراسری سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک توسط مرکز نحقیقات مواد دندانی دکتر محمود ترابی نژاد به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 17 تا 19 مهر ماه 1392 برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, مرکز تحقیقات مواد دندانی, دکتر محمود ترابی نژاد
تعداد نمایش ها: 1207

بازگشت به فهرست