کنگره 3 دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران | شهریور 1392

سومین کنگره دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران 27 تا 29 شهریور 1392 در محل دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: دانشکده دندان پزشکی تهران, دانشگاه آزاد اسلامی, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1274

بازگشت به فهرست