کنگره 7 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1392

هفتمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح 17 تا 19 مهر ماه 1392 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: کنگره دندان پزشکی, نیروهای مسلح
تعداد نمایش ها: 1058

بازگشت به فهرست