سمینار 1 دانشجویان پروتزهای دندانی | مهر 1392

اولین سمینار دانشجویان پروتزهای دندانی سراسر کشور 4 و 5 مهر 1392 در دانشکده دندان پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: همایش دانشجویی, پروتزهای دندانی, دانشکده دندان پزشکی تهران
تعداد نمایش ها: 1095

بازگشت به فهرست