کنگره 4 ایمپلنت خلیج فارس | اسفند 1392

چهارمین همایش ایمپلیت خلیج فارس 7 تا 9 اسفند 1392 به میزبانی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: کنگره ایمپلنت, ایمپلنت خلیج فارس, کنگره دندان پزشکی, انجمن جراحان دهان، فک و صورت
تعداد نمایش ها: 1850

بازگشت به فهرست