کنفرانس بین المللی خدمات بهداشت حرفه ای | آبان 1392

اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات بهداشت حرفه‌ای در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور از ۲۷ آبان تا ۳۰ آبان در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: بهداشت حرفه ای, دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تعداد نمایش ها: 2392

بازگشت به فهرست