اولین همایش ملی میان وعده های غذایی | اردیبهشت 1393

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی 10 و 11 اردیبهشت 1393 به میزبانی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد در مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی, جهاد دانشگاهی
تعداد نمایش ها: 920

بازگشت به فهرست