کنگره 2 کشوری پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی | خرداد 1393

دومین کنگره کشوری پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 و 2 خرداد 1393 در تالار شهید هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: بیمارستان امام رضا, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, سلول های بنیادی
تعداد نمایش ها: 1582

بازگشت به فهرست