کنگره 9 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | دی 1393

نهمین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 23 تا 26 دی 1393 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن دندان پزشکان عمومی, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 3271

بازگشت به فهرست