کنگره 16 انجمن اندودنتیست های ایران | مرداد 1393

شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران از 22 تا 24مرداد ماه 1393 در مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن اندودنتیست ها, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 4590

بازگشت به فهرست