کنگره 4 سراسری دندان پزشکی دانشگاه آزاد | مهر 1393

چهارمین کنگره سراسری دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 9 تا 11 مهر ماه 1393 برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: دانشکده دندان پزشکی آزاد, کنگره دانشجویی
تعداد نمایش ها: 2036

بازگشت به فهرست