کنگره 14 دانشجویان دندان پزشکی | مهر 1393

چهاردهمین کنگره دانشجویان دندان پزشکی 17 و 18 مهر 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: کنگره دانشجویی, انجمن دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 4544

بازگشت به فهرست