کنگره 5 ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | مهر 1393

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 30 مهر تا 2 آبان 1393 در مرکز پژوهشگاه نیرو تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی





برچسپ: انجمن دندان پزشکان عمومی ایران, کنگره ایمپلنت
تعداد نمایش ها: 3115

بازگشت به فهرست