کنگره 5 انجمن بیماری های دهان | مهر 1393

پنجمین کنگره انجمن بیماری های دهان و اولین همایش تخصصی کشوری دردهای دهان، سر و صورت  23 تا 25 مهر 1393 در کرمان برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن بیماری های دهان, کنگره دندان پزشکی, دانشکده دندان پزشکی کرمان
تعداد نمایش ها: 2112

بازگشت به فهرست