کنگره 14 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1393

چهاردهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران با شعار «ارتقا سلامت اجتماعی همگام با درمان زیبا و ماندگار» 20 تا 23 آبان 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن دندان پزشکی ترمیمی, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 4074

بازگشت به فهرست