جستجو:
 

کنگره 2 بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته | خرداد 1392

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته 2 تا 4 خرداد 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هتل پارس مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 936

کنگره 12 سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران | خرداد 1392

دوازدهمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران همزمان با دوازدهمین همایش پرستاری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی و پیوند مغز استخوان  2 تا 4 خرداد 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 880

همایش 7 ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی | خرداد 1392

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی 5 و 6 خرداد 1392 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 641

کنگره 5 بین المللی سایکوسوماتیک | خرداد 1392

پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک 8 تا 10 خرداد 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سالن همایش های ابن سینا شهرکرد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 529

کنگره 9 بین المللی سلول های بنیادی رویان | شهریور 1392

نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان همزمان با نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان و هشتمین همایش پرستاری ومامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1759

همایش 8 پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان | شهریور 1392

هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 به میزبانی پژوهشگاه رویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1000

همايش 8 ملی بيوتکنولوژی ايران | تیر 1392

هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران همزمان با چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی 15 تا 18 تیر 1392 در تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 827

کنگره 6 غدد و متابولیسم | شهریور 1392

ششمین کنگره غدد و متابولیسم 30 مرداد تا 1 شهریور 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1121

کنگره 21 فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران | شهریور 1392

بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 1 تا 5 شهریور 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1981

کنگره بین المللی فراورده های طبیعی | شهریور 1392

کنگره بین المللی فراورده های طبیعی 20 و 21 شهریور 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 608

همایش 6 بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان ایران | شهریور 1392

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران 26 تا 28 شهریور 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 801

همایش 3 کشوری هماتولوژی | مهر 1392

سومین همایش کشوری هماتولوژی 3 تا 5 مهر 1392 در بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 868

کنگره 2 سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران | مهر 1392

دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران 10 تا 12 مهر 1392 در تالار این سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1252

کنگره 4 بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت | مهر 1392

چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت 16 تا 19 مهر 1392 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1252

همایش 2 بررسی ضوابط شرعی در پزشکی | آبان 1392

دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی آبان ماه 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در تهران برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 949

همایش 6 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی | آبان 1392

ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1 تا 3 آبان 1392 یه میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 753

کنگره روان پزشکی در ایران 1400 | آبان 1392

کنگره روان پزشکی در ایران 1400از تاریخ 7 تا 9 آبان 1392 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 660

کنگره 14 سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور | آبان 1392

چهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 7 تا 10 آبان 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 906

کنگره 5 بین المللی طب سنتی و تاریخ پزشکی در ایران | آبان 1392

پنجمین کنگره بین المللی طب سنتی و تاریخ پزشکی در ایران 8 و 9 آبان 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 734

همایش 6 سراسری استروک | آذر 1392

ششمین همایش سراسری استروک 6 و 7 آذر 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 727

کنگره 11 سراسری علوم تشریح ایران | بهمن 1392

یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران 30 بهمن تا 2 اسفند 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 882

کنگره 2 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران | تیر 1392

دومین همایش علمی انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران 5 تا 7 تیر ماه 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1353

همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک | مهر 1392

همایش سراسری سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک توسط مرکز نحقیقات مواد دندانی دکتر محمود ترابی نژاد به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 17 تا 19 مهر ماه 1392 برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 887

کنگره 12 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران | مرداد 1392

دوازدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران، 30 مرداد تا 1 شهریور 1392 در دانشکده دندان پزشکی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 2347

کنگره 3 دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران | شهریور 1392

سومین کنگره دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران 27 تا 29 شهریور 1392 در محل دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 994

کنگره 7 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1392

هفتمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح 17 تا 19 مهر ماه 1392 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 755

سمینار 1 دانشجویان پروتزهای دندانی | مهر 1392

اولین سمینار دانشجویان پروتزهای دندانی سراسر کشور 4 و 5 مهر 1392 در دانشکده دندان پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 781

کنگره 11 انجمن ارتودنتیست های ایران | مهر 1392

یازدهیمن کنگره سالانه انجمن ارتودنتیست های ایران 24 تا 26 مهر 1392 در شیراز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 2034

کنگره 13 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1392

سیزدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 1 تا 3 آبان 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 1381

کنگره 13 انجمن علمی پریودنتولوژی ایران | آبان 1392

سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران 8 تا 10 آبان 1391 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 2502