کنگره 14 انجمن پروستودنتیست های ایران | آذر 1393

چهاردهمین کنگره انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 11 تا 14 آذر 1393 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن پروستودنتیست ها, متخصصین پروتزهای دندانی
تعداد نمایش ها: 9198

بازگشت به فهرست