کنگره 13 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | اسفند 1393

سیزدهمین همایش بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران و پنجمین همایش ایمپلنت خلیج فارس 6 تا 8 اسفند 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن جراحان دهان، فک و صورت, همایش ایمپلنت خلیج فارس
تعداد نمایش ها: 5691

بازگشت به فهرست