اولین سمپوزیوم تخصصی انجمن ارتودنتیست های ایران | مرداد 1394

اولین سمپوزیوم تخصصی انجمن ارتودنتیست های ایران با همکاری بخش ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی شاهد در تاریخ 22 و 23 مرداد 1394 در هتل المپیک تهران برگزارخواهد شد.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن ارتودنتیست ها, دانشکده دندان پزشکی شاهد
تعداد نمایش ها: 6584

بازگشت به فهرست