کنگره 10 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران | شهریور 1394

دهمین کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 10 تا 13 شهریور ماه 1394 در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.
 

برنامه های دندان پزشکی


برچسپ: انجمن دندان پزشکان عمومی, کنگره دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 3189

بازگشت به فهرست