جستجو:
 

همایش 6 بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان ایران | شهریور 1392

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران 26 تا 28 شهریور 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می گردد.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره بین المللی فراورده های طبیعی | شهریور 1392

کنگره بین المللی فراورده های طبیعی 20 و 21 شهریور 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 21 فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران | شهریور 1392

بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 1 تا 5 شهریور 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 6 غدد و متابولیسم | شهریور 1392

ششمین کنگره غدد و متابولیسم 30 مرداد تا 1 شهریور 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
همايش 8 ملی بيوتکنولوژی ايران | تیر 1392

هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران همزمان با چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی 15 تا 18 تیر 1392 در تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
همایش 8 پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان | شهریور 1392

هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 به میزبانی پژوهشگاه رویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 9 بین المللی سلول های بنیادی رویان | شهریور 1392

نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان همزمان با نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان و هشتمین همایش پرستاری ومامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 5 بین المللی سایکوسوماتیک | خرداد 1392

پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک 8 تا 10 خرداد 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سالن همایش های ابن سینا شهرکرد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
همایش 7 ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی | خرداد 1392

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی 5 و 6 خرداد 1392 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 12 سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران | خرداد 1392

دوازدهمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران همزمان با دوازدهمین همایش پرستاری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی و پیوند مغز استخوان  2 تا 4 خرداد 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 2 بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته | خرداد 1392

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته 2 تا 4 خرداد 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هتل پارس مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
همایش 4 داروسازی بالینی ایران | خرداد 1392

چهارمین همایش داروسازی بالینی ایران 1 تا 3 خرداد 1392 در مرکز همایش های رازی تهران با میزبانی انجمن متخصصین داروسازان بالینی ایران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
همایش 7 تازه های علوم بهداشتی | اردیبهشت 1392

هفتمین همایش تازه های علوم بهداشتی نیمه اول اردیبهشت 1392 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 1 پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی | اردیبهشت 1392

اولین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی 28 تا 30 اردیبهشت 1392 در مرکز همایش های رازی  تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره بین المللی تازه های غدد درون ریز و متابولیسم | اردیبهشت 1392

کنگره بین المللی تازه های غدد درون ریز و متابولیسم همزمان با چهارمین همایش تازه های استئوپروز و پنجمین همایش تازه های دیابت  27 الی 29 اردیبهشت 1392در بیمارستان امام خمینی تهران برگزار می شود. 

برنامه های دندان پزشکی
کنگره بین المللی هپاتیت تهران | اردیبهشت 1392

پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران  25 تا 27 اردیبهشت 1392 در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد تهران و روز 28 اردیبهشت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 3 ژنتیک پزشکی ایران | اردیبهشت 1392

سومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران 25 و 26 اردیبهشت 1392 در مرکز همایش های بیمارستان امام خمینی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 2 ملی گیاهان دارویی | اردیبهشت 1392

دومین کنگره ملی گیاهان دارویی 25 و 26 اردیبهشت 1392 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
همایش پژوهش های کاربردی پرستاری در ارتقاء سلامت | اردیبهشت 1392

همايش ملي پژوهش هاي كاربردي پرستاري و مامايي در ارتقا سلامت 25 و 26 اردیبهشت 1392 در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 7 اپیدمیولوژی ایران | اردیبهشت 1392

هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 24 تا 26 اردیبهشت 1392 با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تخقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در یاسوج برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان | اردیبهشت 1392

کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان 24 تا 26 اردیبهشت 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی
کنگره 24 سالانه فیزیوتراپی | اردیبهشت 1392

بیست و چهارمین کنگره سالانه فیزیوتراپی 18 تا 22 اریبهشت 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکیکنگره 12 بین المللی سم شناسی و مسمومیت های ایران | اردیبهشت 1392

دوازدهمین کنگره بین المللی سم شناسی و مسمومیت های ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 18 تا 20 اریبهشت 1392 در ساری برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکیسمینار سراسری مدیریت درد | اردیبهشت 1392

سمینار سراسری مدیریت درد به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 17 و 18 اریبهشت 1392 در سال اقبال بیمارستان نمازی شیراز برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکیکنگره 37 سالانه جراحی پلاستیک و زیبایی | اردیبهشت 1392

سی و هفتمین کنگره سالانه جراحی پلاستیک و زیبایی 14 تا 17 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکیکنگره 5 بین المللی پزشکی هسته ای کشور | اردیبهشت 1392

پنجمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای کشور همزمان با کنگره آموزشی تکنولوژیست های پزشکی هسته ای 11 تا 13 اردیبهشت 1392 در هتل همای شیراز برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
همایش 4 کشوری آموزش علوم پزشکی | اردیبهشت 1392

چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی  9 تا 11 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکیهمایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1392

نهمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 4 تا 6 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکیهمایش 8 بهداشت و ایمنی کار | اردیبهشت 1392

هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار 4 تا 6 اردیبهشت ماه 1392 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکیکنگره 53 انجمن دندان پزشکی ایران | اردیبهشت 1392

پنجاه و سومین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران، اردیبهشت ماه 1392 در تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی