من هرگز هنرمند نبوده ام | دکتر سندوزی من هرگز هنرمند نبوده ام | دکتر سندوزی

هنرمند کسی است که نمای عشق و زندگی اش را با هنرش آغاز کند و با هنرش به پایان برد. جز به هنر نپردازد ونیاندیشد. به ژِن و توارث ژنتیکی معتقدم ولی به "ژن هنری" و "هنر ارثی" باور ندارم. تصور می کنم "هستی" عادل است و به همه یکسان می بخشد، انتخاب کننده و امتیاز دهنده هم نیست.

از نیمه سده بیست تا نیمة قرن بیست و یک | دکتر کی پور از نیمه سده بیست تا نیمة قرن بیست و یک | دکتر کی پور

... با من در ایتالیا ایتالیائی و در فرانسه فرانسوی و در یونان یونانی و در آذربایجان آذری و در ارمنستان ارمنی و در گرجستان گرجی و در ازبکستان ازبکی و در تاجیکستان تاجیکی و در ترکمنستان ترکمنی حرف بزنند و من فقط بلد باشم سرتکان بدهم!!! و پی ببرم چشم موربِ میشی و موی خرمائیِ روشن و سبیل بور و پوست سفیدِ گندم گون، فراوردة هم پیوندی قوم آریاست با نژاد زرد با التفات ژن سامی!!...

هدفمند بودن حیات | دکتر طاهرزاده هدفمند بودن حیات | دکتر طاهرزاده

مجردترین و خالص ترین لذتی که از تاریخ حاصل می شود یک نوع تجربه عرفانی است، وجدان وحدت و استمرار است؛ زیرا تاریخِ انسانیت، چیزی جز همین وحدت و استمرار نیست و شعورِ به آن، انسان را از تألم و دغدغه تنهایی بیرون می آورد و نشان می دهد که زندگی ساده ترین فرد انسانی نیز در انزوا و خلأ مطلق نیست و حتی حیات انسانیت با هستی تمام کائنات اتصال دارد و یکپارچه است.

ققنوس | رحمانیان ققنوس | رحمانیان
چطور ققنوس از زیر خاکستر زاده می‌شود؟

این داستان که توسط یک دندان پزشک تصویر شده، در عین سادگی و بی ادعایی، حاوی چند پیام مهم و قابل تأمل است که دقت در آن ها به خوانندگان محترم توصیه می شود.
ایردن

مرزهای مبهم احساس | دکتر سندوزی مرزهای مبهم احساس | دکتر سندوزی

دکتر امیر اسماعیل سندوزی، دندان پزشک، برنامه ریز آموزشی، نقاش و مجسمه سازی است ساکن ساندیاگو، آمریکا. سومین کتاب او تحت عنوان: "داستان های کوتاه" در ایران چاپ ولی اجازه انتشار نیافت، "مرزهای مبهم احساس" چهارمین کتاب و اولین داستان بلند اوست.

تاریخچه تأسیس دانشکده دندان پزشکی مشهد | دکتر سندوزی تاریخچه تأسیس دانشکده دندان پزشکی مشهد | دکتر سندوزی

مؤسس دانشکده دندان پزشکی مشهد تاکنون دکتر فرزین معرفی می شدند و این در حالی است که آن استاد نقاب در خاک کشیده اولین رئیس دانشکده دندان پزشکی مشهد بوده و بنیانگذار واقعی این دانشکده دکتر امیر اسماعیل سندوزی بوده اند. دکتر سندوزی تا کنون این موضوع را مسکوت گذاشته بودند اما بنا به اصرار ایردن، ایشان مشروح ماجرای  تأسیس دانشکده را در اینجا بیان کرده اند که ایردن انتشار آن را تکلیف حرفه ای خود می داند.

سرشت سرنوشتم | دکتر سندوزی سرشت سرنوشتم | دکتر سندوزی
من در بدن های دیگری زیسته ام
نگاهی از اکنون به گذشته
وقتی به گذشته می نگری سرنوشت خود را می بینی که خود ساخته ای نه روزگار.

خیلی ساده مثل راه رفتن۱ | دکتر سندوزی خیلی ساده مثل راه رفتن۱ | دکتر سندوزی

دکتر داتیس- قسمت ششم دکتر داتیس- قسمت ششم

"دکتر داتیس" داستان دندان پزشک جوانی است که بعد از گذراندن دوران سربازی در شمال ایران، منطقه‌ای در حاشیه‌ی تهران را برای افتتاح مطب برمی‌گزیند. او باید مطبی کهنه را دوباره سرپا کند. داستان مذکور تقریبا به همان ترتیبی که نوشته می‌شود ماهانه در سایت ایردن قرار می‌گیرد و ممکن است در آینده به صورت رمان  در اختیار ناشری قرار بگیرد.

نقشه راه موفقیت | دکتر سندوزی نقشه راه موفقیت | دکتر سندوزی

چگونه توانستید موفق شوید، اگربخواهید آن رابه عنوان نقشه راه ترسیم کنید، چگونه توضیح می دهید؟

جهان وطنی | دکتر سندوزی جهان وطنی | دکتر سندوزی

آیا به تز جهان وطنی اعتقاد دارید یا وطن برایتان ایران است؟

وضعیت من درآمریکا | دکتر سندوزی وضعیت من درآمریکا | دکتر سندوزی

وضعیت کنونی شما درآمریکا، جایگاه انسانی، عاطفی وهنری تان چگونه است؟

جهان بینی | دکتر سندوزی جهان بینی | دکتر سندوزی

به عنوان یک هنرمند، جهان راچگونه می ببنید؟ آیا آن رابه وطن وغیروطن تقسیم می کنید؟

معرفی کتاب: وقتی چراغ‌ها ... | دکتر سندوزی معرفی کتاب: وقتی چراغ‌ها ... | دکتر سندوزی

هنرمند، مجسمه‌ساز، شاعر، نویسنده، برنامه ریز آموزشی و دندان پزشک ... انسانی با حرفه های گوناگون و علایق بسیار متفاوت که خود را "هنرمند" به حساب نمی آورد و اگر اصرار کنید که هنرمندش بنامید خود را "هنرمند آخر هفته" می داند.

"او" مردِ سفر و یافتن | دکتر سندوزی "او" مردِ سفر و یافتن | دکتر سندوزی

هنرمند، مجسمه‌ساز، شاعر، نویسنده، برنامه ریز آموزشی و دندان پزشک ... انسانی با حرفه های گوناگون و علایق بسیار متفاوت که خود را "هنرمند" به حساب نمی آورد و اگر اصرار کنید که هنرمندش بنامید خود را "هنرمند آخر هفته" می داند.

دو چشم بود که از پشت مردمک هایش | دکتر سندوزی دو چشم بود که از پشت مردمک هایش | دکتر سندوزی

هنرمند، مجسمه‌ساز، شاعر، نویسنده، برنامه ریز آموزشی و دندان پزشک ... انسانی با حرفه های گوناگون و علایق بسیار متفاوت که خود را "هنرمند" به حساب نمی آورد و اگر اصرار کنید که هنرمندش بنامید خود را "هنرمند آخر هفته" می داند.

کتی فتاده ز شانه تقدیر | دکتر سندوزی کتی فتاده ز شانه تقدیر | دکتر سندوزی

هنرمند، مجسمه‌ساز، شاعر، نویسنده، برنامه ریز آموزشی و دندان پزشک ... انسانی با حرفه های گوناگون و علایق بسیار متفاوت که خود را "هنرمند" به حساب نمی آورد و اگر اصرار کنید که هنرمندش بنامید خود را "هنرمند آخر هفته" می داند.

دو تن در یک پیراهن | دکتر سندوزی دو تن در یک پیراهن | دکتر سندوزی
مدتی که این بازی دوام یافت نگاهش تبدیل به عادت وعلاقه شد از دورمی دید. از نزدیک می جست و نمی یافت و در آخرین لحظه های رفتن می دید شاد و راضی می رفت. من در این بازی اعتماد به نفس از دست داده ام را بدست آوردم.
اندیشیدم:ما در اندرون خود کودکی داریم که تا پایان عمر هم چنان کودک می ماند.

دو دوست و یک عنایت | دکتر سندوزی دو دوست و یک عنایت | دکتر سندوزی
دکترایم را که گرفتم تو به آمریکا پرواز کردی تا تخصص ات را بگیری ولی من تازه متوجه شدم که با تحصیل خواهرانم و پزشگی خواندنم کفگیر اقتصاد خانوار به کف دیگ خورده است. سرخی گونه والدینم از بی نیازی مالی نیست. از خوشحالی بار تحصیل سه فرزند را به مقصد رساندن است!

گُم از خویشتن، در زیر خاکستر زمان | دکتر سندوزی گُم از خویشتن، در زیر خاکستر زمان | دکتر سندوزی

هنرمند، مجسمه‌ساز، شاعر، نویسنده، برنامه ریز آموزشی و دندان پزشک ... انسانی با حرفه های گوناگون و علایق بسیار متفاوت که خود را "هنرمند" به حساب نمی آورد و اگر اصرار کنید که هنرمندش بنامید خود را "هنرمند آخر هفته" می داند.برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید


The Singularity Is Near

Ray Kurzweil