نصیحة السارقین یا بهینه سازی زورگیری | دکتر قناد

نصیحة السارقین یا بهینه سازی زورگیری | دکتر قناد

اول از همه بگويم بر من هم مثل شما و بقيه واضح و مبرهن است كه اصولاً سرقت، زورگيري و غارت اموال كار خوبي نيست، بخصوص اگر از مطب دندان پزشكان باشد و كسي كه دستانش را به چنين افعال ناروايي آلوده كند حكماً جزو آدم بدها به حساب خواهد آمد. تازه اگر خداي نخواسته اين عمل زشتش را تكرار كند يحتمل جلوي اسمش چند تا ضربدر هم خواهند گذاشت تا عبرت سايرين شود و ديگر كسي به خودش جرأت ندهد به مطب دندان پزشكان محترم نگاه چپ بكند.
اينها را گفتم كه فكر نكنيد زبانم لال من موافق سرقت و اينجور چيزها هستم و مي خواهم كار بد اين آدم ها را موجه جلوه دهم، نخير. اما بالاغيرتاً شما كسي را مي شناسيد كه همين جوري از سر بيكاري و براي گذران وقت دزدي كند؟ سراغ داريد كسي را كه همين طوري ييهو به مطب بخت برگشته اي يورش ببرد، اسلحه بر ملاج منشي بگذارد و دار و ندار طرف را با خودش ببرد و بگويد قصد مزاح داشتم؟ اصلاً چنين چيزي مي شود؟ نه كه نمي شود. آقا جان، آن مادر مرده اي كه دست به چنين كاري مي زند محتاج است
آنچه شيران را كند روبه مزاج احتياج است احتياج است، احتياج
به عبارت ساده تر و در يك كلام، «ندارد». اهل و عيالش شب ها با شكم گرسنه سر بر بالين مي نهند. مفهوم است؟ دِ اگر داشت و باز هم مال مردم را مي برد كه به اين كارش سرقت نمي گفتند. مي گفتند اختلاس كرده كه هم شيك و با كلاس است و هم تا ته توي قضيه دربيايد موهاي مردم عين دندان هاي شان بعد از بليچينگ سفيد شده. ما در اين مقال با اين قسم دوم كاري نداريم. ما داريم راجع به آن افراد ناباب سارق نامي صحبت مي كنيم كه في الواقع آه در بساط ندارند. بله، فرمايش شما صحيح است، دليل نمي شود هر كس قاتق نانش كم شد برود سر مال مردم. ولي مگر يك انسان چقدر طاقت دارد؟ آقا، ژان والژان با اون اهن و تلپش، تازه نقش اول هم بود، كم آورد. آنوقت شما انتظار داري اين بيچاره ها دست از پا خطا نكنند؟ من كه بعيد مي دانم چنين چيزي شدني باشد. اصلاً گيريم چنين آدمي امروز مقاومت كرد، فردا بر نفسش غلبه نمود، پس فردا چي؟ يا فرضاً اين آقا خطا نكرد، آن آقا به قوانين پايبند بود، آقاي سوم چه؟
پس مي بينيد كه لاجرم و بالاخره يك روزي و توسط يك نفري اين كار ناشايست انجام خواهد شد. البته من هم با شما هم عقيده ام كه كاش طوري مي شد كه اين طوري نمي شد ولي حالا كه با دلايل متقن به ثبوت رسيد اين اتفاق خواهي نخواهي افتادني است، آيا بهتر نيست عقل هايمان را روي هم بريزيم و راهكاري در جهت بهينه سازي آن ارائه دهيم؟ بهتر نيست روشي پيدا كنيم كه پس از وقوع اين امر محتوم همه به نوعي راضي و خوشحال باشند؟ مگر وقتي در فلان جاي دنيا كلينيكي باز مي كنند تا معتادان تزريقي بروند آنجا و خودشان را بسازند، مي خواهند بگويند اعتياد و تزريق خوب است؟ نخير، مي خواهند حالا كه طرف معتاد است لااقل ايدز نگيرد و اسباب دردسر جديدي نشود. ما هم مي خواهيم حالا كه قرار است سرقتي رخ دهد با كمترين ضرر و بلكه با برخي فوائد همراه باشد.
و اما در همين راستايي كه گفته شد پيشنهاد حقير اين است كه اقشار محترم سارق با يك بررسي همه جانبه عوض «زدن» به «كاهدان هايي» مثل مطب بنده، سراغ طبقه مرفهين بي درد بروند تا خداي نكرده بر چسب «دزد ناشي» به آنها زده نشود. اين كار براي هر سه گروه سارقين محترم، مرفهين زالوصفت و دندان پزشكان آسيب پذير بهتر است. چگونه؟ عرض مي كنم:
- براي عزيزان زورگير ما بهتر است چون مسلماً در مكان هاي آن چناني بسيار بيش تر از مطب امثال بنده مال و منال به چنگ خواهند آورد. شاعر هم كه فرموده: « دولت آن است كه بي خون دل آيد به كنار»
- براي آن زالوصفتان نيز بهتر است چون اين ضرر كفاره گناهانشان مي شود و شايد هم به اين صرافت افتادند كه زين پس خون مردم را درون شيشه نكنند.
- و دست آخر براي دندان پزشكان آسيب پذيري چون من هم فايده خواهد داشت. فايده اش را هم از زبان خاله جان ما بشنويد كه بعد از سپري كردن يك عمر با نان معلمي و كارمندي اعتقاد دارد همه گرفتاري ها مال بي پول هاست. چون اگر دزدي به خانه پولداري برود براي حفظ جانشان هم كه شده مي گذارند مقداري از اموال شان را ببرد اما اگر به خانه ما بيايد، بايد براي نشان دادن جاي پول ها و طلاهايي كه هيچ وقت نداشته ايم كتك هم بخوريم. حكايت مطب ما هم مثل خانه خاله جان است. درد بي مريضي و كم درآمدي يك طرف بايد كتك هم نوش جان كنيم.
مي بينيد كه با اين پيشنهاد حكيمانه عزيزان غارتگر ما به پولشان رسيدند، صاحبان ثروت هاي بادآورده از بار گناهانشان كاسته شد و ما هم كتك نخورديم.
آ یا شما راه بهتری برای آنکه همه چیز « آرام » و ما « خوشبخت » شویم سراغ دارید؟


کاربر مرتبط:  افشین قناد | Qanad
مطالب مرتبط:  سرنوشت دندان پزشک خوش خیال | دکتر قناد
آرزوهای دندان پزشک خوش قلب | دکتر قناد
طرح زوج و فرد و پالايش روح
حسن خلق | دکتر قناد
قال و مقال کنگره | دکتر قناد

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات های اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید


The Singularity Is Near

Ray Kurzweil