رشته‌ بی صاحب | دکتر قناد

رشته‌ بی صاحب | دکتر قناد

رشته دندان پزشکی از علوم جالب است
پشت کنکوری به شدت شغل ما را طالب است

آی دکتر بعد از این بشنو ز من این پند را
حرص خوردن در طبابت از امور غالب است

آنچه می آید به گوشت هست آواز دهل
وآنچه را از دور می بینی سرابی کاذب است

گاه بیمار آنچنان از درد می پیچد به خود
راست پنداری که سنگش در میان حالب است

مثل میت می نشیند زیر دستانت ز ترس
جسم او حاضر ولی روح و روانش غایب است

گر هزاران درد از جانش کنی زایل چه سود
عاقبت دکتر جماعت از نگاهش کاسب است

گر ندارد او به دنیا مال و اموالی عظیم
او مقصر نیست بی شک دکتر او غاصب است

بعد درمان موقع پرداخت حق العلاج
بر نبود سر به روی گردن تو راغب است

الغرض خواهی اگر دکتر شوی مانند ما
این که گفتم حاصل این رشته بی صاحب استکاربر مرتبط:  افشین قناد | Qanad
مطالب مرتبط:  سرنوشت دندان پزشک خوش خیال | دکتر قناد
آرزوهای دندان پزشک خوش قلب | دکتر قناد
نصیحة السارقین یا بهینه سازی زورگیری | دکتر قناد
طرح زوج و فرد و پالايش روح
قال و مقال کنگره | دکتر قناد
حسن خلق | دکتر قناد

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات های اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید


The Singularity Is Near

Ray Kurzweil