کودک ۵ ساله رفسنجانی و خانم دکتر دندان پزشک

کودک ۵ ساله رفسنجانی و خانم دکتر دندان پزشک

حدود 5 سال داشتم که احساس کردم دندانم درد می کند و مامانم از دندانپزشک وقت گرفت.
محیط دندان پزشکی را محیطی ترسناک و دندانپزشک را فردی بی رحم تصور می کردم. وقتی روزی که نوبت داشتم فرارسید، خیلی می ترسیدم.
وارد مطب که شدم برخلاف تصورم با خانم دکتری مهربان روبرو شدم که با لبخند گفت: «بیا تو کوچولو». رفتار مهربان دندان پزشک را که دیدم همه ی ترس هایی که داشتم را فراموش کردم و وقتی روی دندانم کار می کردند آن قدر که فکر می کردم درد نداشت. در آخر هم یک جعبه شانسی هدیه گرفتم که هنوز آنرا به عنوان اولین یادگاری از دندان پزشکی دارم.
از آن روز تصمیم گرفتم که هیچ وقت زود قضاوت نکنم و فهمیدم دندان پزشکان چه شغل سختی دارند اما با وجود سختی کارشان افرادی صبور و مهربان هستند.

کاربر مرتبط:  محمدرضا کارگر

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات های اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید


The Singularity Is Near

Ray Kurzweil