حسینیه و مدرسه نواب - بیرجند

تاریخ 1001 ه.ق موجود در کتیبه سردر ورودی سال ساخت آن را نشان می دهد این بنا به صورت دو ایوانی ساخته شده است. سردر ورودی، هشتی، صحن، دو ایوان و اتاق ها و پنجره های متعدد از ویژگی های این بنا است. مهم‌ترین ویژگی های این بنا تزیینات زیبای گچ‌بری آن است که در جای جای آن دیده می شود. این تزیینات شامل مقرنس، رسمی بندی، کتیبه های گچی و گچ‌بری های اسلیمی و گل و گیاه است. این بنا با شماره 1884 به ثبت تاریخی رسیده است
istta.ir

تعداد نمایش ها: 858
مکان:  تاریـخی
مـذهبـی
فرهنگی

بازگشت به فهرست