توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   متخصص جامعه‌نگر؛ سرمایه عظیمی به شمار می‌رود

... نیز دیگر در دسترس نباشند. ضمن اینکه اگر چنین نیروهایی تربیت شوند، مختص بخش بهداشت و سلامت کشور بوده و باید به‌صورتی حس کنند که عضوی از بدنه نظام سلامت هستند.» وزارت بهداشت, نظام سلامت, متخصص جامعه نگر

ویرایش شده: 11/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
حل مساله بیمه‌ها؛ آرزوی وزیربهداشت برای امسال است

... سه موضوع مذکور پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت: ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی - حل شدن مسئله بیمه ها، در گرو آن است که بخشی نگری از مدیریت نظام سلامت کشور رخت بربندد تا بتوان محتوا و سیستم بیمه کشور را از "صندوق بیمه" به عنوان میراث بیمار دولت گذشته به "صنعت بیمه" ارتقاء ...

ویرایش شده: 22/03/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   متخصص جامعه‌نگر؛ سرمایه عظیمی به شمار می‌رود

... نیز دیگر در دسترس نباشند. ضمن اینکه اگر چنین نیروهایی تربیت شوند، مختص بخش بهداشت و سلامت کشور بوده و باید به‌صورتی حس کنند که عضوی از بدنه نظام سلامت هستند.» وزارت بهداشت, نظام سلامت, متخصص جامعه نگر

ویرایش شده: 11/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
حل مساله بیمه‌ها؛ آرزوی وزیربهداشت برای امسال است

... سه موضوع مذکور پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت: ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی - حل شدن مسئله بیمه ها، در گرو آن است که بخشی نگری از مدیریت نظام سلامت کشور رخت بربندد تا بتوان محتوا و سیستم بیمه کشور را از "صندوق بیمه" به عنوان میراث بیمار دولت گذشته به "صنعت بیمه" ارتقاء ...

ویرایش شده: 22/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
ساماندهی خدمات دندانی؛ زندگی بیماران بهاری می‌شود

دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: "با حفظ دستاوردهای دو سال اخیر برنامه های نظام سلامت در سال جدید اقدامات ارزنده ای جهت خدمت به هموطنان انجام خواهد شد. اتمام پروژه های توسعه زیرساخت‌های حوزه درمان، ساماندهی خدمات ...

ویرایش شده: 21/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
گردشگری سلامت؛ استراتژی مناسبی ندارد

... زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم و یکی از نکات مثبت انجمن نیز تصمیم سازی بزرگ بخش خصوصی در این عرصه است. 180264 گردشگري سلامت, سازمان نظام پزشكي, نظام سلامت

ویرایش شده: 08/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
میزان بیماری‌ها؛ مستقیم روی رشد اقتصادی موثراست

... اهمیت این مساله تا حدی است که افزایش ۱۰درصدی مرگ بیماری های غیرواگیر ۵ درصد رشد اقتصادی کشور را کاهش می دهد. اقتصاد و سلامت, وزارت بهداشت, نظام سلامت

ویرایش شده: 01/03/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   متخصص جامعه‌نگر؛ سرمایه عظیمی به شمار می‌رود

... نیز دیگر در دسترس نباشند. ضمن اینکه اگر چنین نیروهایی تربیت شوند، مختص بخش بهداشت و سلامت کشور بوده و باید به‌صورتی حس کنند که عضوی از بدنه نظام سلامت هستند.» وزارت بهداشت, نظام سلامت, متخصص جامعه نگر

ویرایش شده: 11/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
حل مساله بیمه‌ها؛ آرزوی وزیربهداشت برای امسال است

... سه موضوع مذکور پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت: ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی - حل شدن مسئله بیمه ها، در گرو آن است که بخشی نگری از مدیریت نظام سلامت کشور رخت بربندد تا بتوان محتوا و سیستم بیمه کشور را از "صندوق بیمه" به عنوان میراث بیمار دولت گذشته به "صنعت بیمه" ارتقاء ...

ویرایش شده: 22/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
ساماندهی خدمات دندانی؛ زندگی بیماران بهاری می‌شود

دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: "با حفظ دستاوردهای دو سال اخیر برنامه های نظام سلامت در سال جدید اقدامات ارزنده ای جهت خدمت به هموطنان انجام خواهد شد. اتمام پروژه های توسعه زیرساخت‌های حوزه درمان، ساماندهی خدمات ...

ویرایش شده: 21/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
گردشگری سلامت؛ استراتژی مناسبی ندارد

... زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم و یکی از نکات مثبت انجمن نیز تصمیم سازی بزرگ بخش خصوصی در این عرصه است. 180264 گردشگري سلامت, سازمان نظام پزشكي, نظام سلامت

ویرایش شده: 08/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
میزان بیماری‌ها؛ مستقیم روی رشد اقتصادی موثراست

... اهمیت این مساله تا حدی است که افزایش ۱۰درصدی مرگ بیماری های غیرواگیر ۵ درصد رشد اقتصادی کشور را کاهش می دهد. اقتصاد و سلامت, وزارت بهداشت, نظام سلامت

ویرایش شده: 01/03/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید