توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

... و ارائه ی یک ویدیو که از دکتر اسکات هارینگتون Dr. W. Scott Harringtonدندان پزشک، در حال جراحی گرفته شده بود، مشخص شد که دکتر هارینگتون، اصول اولیه ی استریل را در مطب خود رعایت نمی کند. این دندان پزشک بیش از سی و شش سال در دو مطب خود به جراحی دهان اشتغال داشته است. انتشار این خبر ناگوار، باعث ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/5c4/rad-ali.jpg چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی (/amoozesh/nd/170202/) اخیرا در ایالت اکلاهامای امریکا، جنجال بزرگی بر سر رفتار خلاف یک دندان پزشک جراح دهان که سی و شش سال سابقه کار دارد ایجاد شده و جوی از نگرانی و عصبانیت در بین مردم به وجود...

ویرایش شده: 25/06/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

... و ارائه ی یک ویدیو که از دکتر اسکات هارینگتون Dr. W. Scott Harringtonدندان پزشک، در حال جراحی گرفته شده بود، مشخص شد که دکتر هارینگتون، اصول اولیه ی استریل را در مطب خود رعایت نمی کند. این دندان پزشک بیش از سی و شش سال در دو مطب خود به جراحی دهان اشتغال داشته است. انتشار این خبر ناگوار، باعث ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/5c4/rad-ali.jpg چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی (/amoozesh/nd/170202/) اخیرا در ایالت اکلاهامای امریکا، جنجال بزرگی بر سر رفتار خلاف یک دندان پزشک جراح دهان که سی و شش سال سابقه کار دارد ایجاد شده و جوی از نگرانی و عصبانیت در بین مردم به وجود...

ویرایش شده: 25/06/2014

تولید سرنگ هوشمند که پس از استفاده، تغییر رنگ پیدا می کند

... بیمار، سرنگ هوشمند ABC را ابداع کرده است. در این سرنگ هوشمند از جوهری استفاده شده است که به دی اکسید کربن حساس است؛ زمانی که سرنگ در بسته بندی استریل قرار دارد، بدنه آن به شکل شفاف دیده می شود و هنگام استفاده، مهر و موم سرنگ شکسته شده و رنگ بدنه تغییر می کند که بعنوان هشداری برای عدم ...

ویرایش شده: 06/09/2013
مسیر: ایردن / خبر
چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/5c4/rad-ali.jpg چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی اخیرا در ایالت اکلاهامای امریکا، جنجال بزرگی بر سر رفتار خلاف یک دندان پزشک جراح دهان که سی و شش سال سابقه کار دارد ایجاد شده و جوی از نگرانی و عصبانیت در بین مردم به وجود آمده است. از...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums
کنترل عفونت در مطب

... sbur dnah lohohAlc شناخته می شوند می توانند عملکرد موثر و سریع بر علیه میکروارگانیسم های غیر قابل مشاهده بر دست داشته باشند(۴). همیشه باید دستکش غیر استریل، هم اندازه ی دست، با آلژی کم و بدون پودرپوشیده شود. استفاده از وسایل شخصی محافظ مانند روپوش، عینک، دستکش یک بار مصرف و ماسک نیز از انتقال ...

ویرایش شده: 09/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

... و ارائه ی یک ویدیو که از دکتر اسکات هارینگتون Dr. W. Scott Harringtonدندان پزشک، در حال جراحی گرفته شده بود، مشخص شد که دکتر هارینگتون، اصول اولیه ی استریل را در مطب خود رعایت نمی کند. این دندان پزشک بیش از سی و شش سال در دو مطب خود به جراحی دهان اشتغال داشته است. انتشار این خبر ناگوار، باعث ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/5c4/rad-ali.jpg چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی (/amoozesh/nd/170202/) اخیرا در ایالت اکلاهامای امریکا، جنجال بزرگی بر سر رفتار خلاف یک دندان پزشک جراح دهان که سی و شش سال سابقه کار دارد ایجاد شده و جوی از نگرانی و عصبانیت در بین مردم به وجود...

0  
ویرایش شده: 25/06/2014

تولید سرنگ هوشمند که پس از استفاده، تغییر رنگ پیدا می کند

... بیمار، سرنگ هوشمند ABC را ابداع کرده است. در این سرنگ هوشمند از جوهری استفاده شده است که به دی اکسید کربن حساس است؛ زمانی که سرنگ در بسته بندی استریل قرار دارد، بدنه آن به شکل شفاف دیده می شود و هنگام استفاده، مهر و موم سرنگ شکسته شده و رنگ بدنه تغییر می کند که بعنوان هشداری برای عدم ...

ویرایش شده: 06/09/2013
مسیر: ایردن / خبر
چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/5c4/rad-ali.jpg چگونگی اثبات خطا و درخواست غرامت، در قصورهای دندان پزشکی اخیرا در ایالت اکلاهامای امریکا، جنجال بزرگی بر سر رفتار خلاف یک دندان پزشک جراح دهان که سی و شش سال سابقه کار دارد ایجاد شده و جوی از نگرانی و عصبانیت در بین مردم به وجود آمده است. از...

0  
ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums
کنترل عفونت در مطب

... sbur dnah lohohAlc شناخته می شوند می توانند عملکرد موثر و سریع بر علیه میکروارگانیسم های غیر قابل مشاهده بر دست داشته باشند(۴). همیشه باید دستکش غیر استریل، هم اندازه ی دست، با آلژی کم و بدون پودرپوشیده شود. استفاده از وسایل شخصی محافظ مانند روپوش، عینک، دستکش یک بار مصرف و ماسک نیز از انتقال ...

ویرایش شده: 09/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید