توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ضرورت وجود نشریه ای فراگیر برای انجمن دندان‌پزشکی ایران

... سراغمان نیاید!»   هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی 30 تیر 1390 به زودی کارش را بر پایه مجوزی که صادر می‌شود، شروع خواهد کرد، باید دید با شعار انتخاباتی اش «انجمنی فراگیر، قانون‌مند، کارآمد و پاسخ گو» چه برخوردی خواهد داشت. از همان آغاز به نظر می‌رسد اولویت بندی محتوای شعار ...

ویرایش شده: 02/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
بزن بزن، که داری خوب می زنی | دکتر قناد

احساس هاي بد، اگر به زبان آورده نشوند و سركوب گردند، مپنداريد كه از ميان رفته اند، بلكه روزي با چهره اي كريه تر از زير خروارها خاك سر بر مي آورند و ... دکتر افشین قناد پروفسور استفان كاوي (حفظ الله)، نويسنده و محقق نامدار حوزه مديريت، مي فرمايد« احساس هاي بد، اگر به زبان آورده...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   انتخابات مدیران و بازرسین انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران برگزار شد

در روز 27 مهر 1391، پس از ساعات پایانی کنگره 11 انجمن جراحان در محل هتل المپیک تهران، انتخابات هیأت مدیره و بازرسین آن انجمن با حضور بیش از صد نفر متخصصین جراحی دهان، فک و صورت برگزار گردید. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- ...

ویرایش شده: 19/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
گروه انتخاباتی پیشگامان سلامت | دکتر عباس هنردوست

نگارنده: irden. /upload/iblock/610/honardust_abas_dds.jpg واکنش دکتر عباس هنردوست, سرلیست پیش‌گامان سلامت به انتخابات انجمن در انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران سه گروه سازمان یافته حضور داشتند. «پیش‌گامان انجمن فردا»، «پیش‌گامان سلامت ...

ویرایش شده: 29/09/2011

واکنش دكتر عباس هنردوست, سرلیست پیش‌گامان سلامت به انتخابات انجمن

در انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران سه گروه سازمان یافته حضور داشتند. «پیش‌گامان انجمن فردا»، «پیش‌گامان سلامت » و « ...

ویرایش شده: 15/09/2011
مسیر: ایردن / خبر
ضرورت وجود نشریه ای فراگیر برای انجمن دندان‌پزشکی ایران

... سراغمان نیاید!»   هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی 30 تیر 1390 به زودی کارش را بر پایه مجوزی که صادر می‌شود، شروع خواهد کرد، باید دید با شعار انتخاباتی اش «انجمنی فراگیر، قانون‌مند، کارآمد و پاسخ گو» چه برخوردی خواهد داشت. از همان آغاز به نظر می‌رسد اولویت بندی محتوای شعار ...

ویرایش شده: 02/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
بزن بزن، که داری خوب می زنی | دکتر قناد

احساس هاي بد، اگر به زبان آورده نشوند و سركوب گردند، مپنداريد كه از ميان رفته اند، بلكه روزي با چهره اي كريه تر از زير خروارها خاك سر بر مي آورند و ... دکتر افشین قناد پروفسور استفان كاوي (حفظ الله)، نويسنده و محقق نامدار حوزه مديريت، مي فرمايد« احساس هاي بد، اگر به زبان آورده...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   انتخابات مدیران و بازرسین انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران برگزار شد

در روز 27 مهر 1391، پس از ساعات پایانی کنگره 11 انجمن جراحان در محل هتل المپیک تهران، انتخابات هیأت مدیره و بازرسین آن انجمن با حضور بیش از صد نفر متخصصین جراحی دهان، فک و صورت برگزار گردید. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- ...

ویرایش شده: 19/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
گروه انتخاباتی پیشگامان سلامت | دکتر عباس هنردوست

نگارنده: irden. /upload/iblock/610/honardust_abas_dds.jpg واکنش دکتر عباس هنردوست, سرلیست پیش‌گامان سلامت به انتخابات انجمن در انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران سه گروه سازمان یافته حضور داشتند. «پیش‌گامان انجمن فردا»، «پیش‌گامان سلامت ...

0  
ویرایش شده: 29/09/2011

واکنش دكتر عباس هنردوست, سرلیست پیش‌گامان سلامت به انتخابات انجمن

در انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران سه گروه سازمان یافته حضور داشتند. «پیش‌گامان انجمن فردا»، «پیش‌گامان سلامت » و « ...

ویرایش شده: 15/09/2011
مسیر: ایردن / خبر
ضرورت وجود نشریه ای فراگیر برای انجمن دندان‌پزشکی ایران

... سراغمان نیاید!»   هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی 30 تیر 1390 به زودی کارش را بر پایه مجوزی که صادر می‌شود، شروع خواهد کرد، باید دید با شعار انتخاباتی اش «انجمنی فراگیر، قانون‌مند، کارآمد و پاسخ گو» چه برخوردی خواهد داشت. از همان آغاز به نظر می‌رسد اولویت بندی محتوای شعار ...

ویرایش شده: 02/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
بزن بزن، که داری خوب می زنی | دکتر قناد

احساس هاي بد، اگر به زبان آورده نشوند و سركوب گردند، مپنداريد كه از ميان رفته اند، بلكه روزي با چهره اي كريه تر از زير خروارها خاك سر بر مي آورند و ... دکتر افشین قناد پروفسور استفان كاوي (حفظ الله)، نويسنده و محقق نامدار حوزه مديريت، مي فرمايد« احساس هاي بد، اگر به زبان آورده...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید