توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آزمون بزرگ قانون‌پذیری

... ماخذ: سایت انجمن) از فرایند پیش آمده این گونه برداشت می‌شود که از همان ابتدا، هیئت مدیره انجمن علمی ‌دندان‌پزشکی ایران تلاش کرده است فعالیت انجمن صنفی را متوقف کرده و انجمن علمی ‌درآمدزا را با دست‌کاری اساس‌نامه، جانشین انجمن صنفی کند. چرا که انجمن صنفی نه تنها درآمد زا نیست، بلکه ...

ویرایش شده: 04/09/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌ دو نهاد مدنی

... بخش سوم ، صفحه 87 ملاحظه بفرمائید. 20 تیر ماه 1393 آیرج  کی‌پور گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌دو نهاد مدنی انجمن دندان‌پزشکی ایران( انجمن صنفی) ، انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، طبیبی که باشد  ورا ،  زرد  روی     ـ    از او ،  دارویِ سرخ روئی، مجوی * دکتر محمد بیات، ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آزمون بزرگ قانون‌پذیری

... ماخذ: سایت انجمن) از فرایند پیش آمده این گونه برداشت می‌شود که از همان ابتدا، هیئت مدیره انجمن علمی ‌دندان‌پزشکی ایران تلاش کرده است فعالیت انجمن صنفی را متوقف کرده و انجمن علمی ‌درآمدزا را با دست‌کاری اساس‌نامه، جانشین انجمن صنفی کند. چرا که انجمن صنفی نه تنها درآمد زا نیست، بلکه ...

ویرایش شده: 04/09/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌ دو نهاد مدنی

... بخش سوم ، صفحه 87 ملاحظه بفرمائید. 20 تیر ماه 1393 آیرج  کی‌پور گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌دو نهاد مدنی انجمن دندان‌پزشکی ایران( انجمن صنفی) ، انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، طبیبی که باشد  ورا ،  زرد  روی     ـ    از او ،  دارویِ سرخ روئی، مجوی * دکتر محمد بیات، ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
Qom Dental Hygienists Assosiation انجمن بهداشتكاران دهان استان قم

  انجمن بهداشتكاران دهان استان قم Qom Dental Hygienists Assosiation  انجمن بهداشتکاران دهان و دندان استان قم با موافقت انجمن دندان پزشکی ایران از مهرماه سال 1382 رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف اساسی انجمن ارتقاء سطح سلامت دهان جامعه با تاکید بر اصل آموزش بهداشت و ارائه خدمات پیشگیری...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن بهداشتكاران دهان قم
مقدمه ای بر تدوین آیین نامه اجرایی انجمن دندان پزشکی

... در معاملاتي كه با انجمن  يا به حساب انجمن انجام مي‌گيرد به‌ طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند. انجمن دندانپزشکی ایران, انجمن علمی, انجمن صنفی,

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تفکری که سال‌ها انجمن‌های دندان‌پزشکان را به بی‌راهه کشانده است

انجمن صنفی و انجمن علمی‌دندان‌پزشکان عمو‌می‌ایران، جای‌گاه با ارزشی در خانواده دندان‌پزشکی کشور دارند. تغییرات در این انجمن، ...

ویرایش شده: 26/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آزمون بزرگ قانون‌پذیری

... ماخذ: سایت انجمن) از فرایند پیش آمده این گونه برداشت می‌شود که از همان ابتدا، هیئت مدیره انجمن علمی ‌دندان‌پزشکی ایران تلاش کرده است فعالیت انجمن صنفی را متوقف کرده و انجمن علمی ‌درآمدزا را با دست‌کاری اساس‌نامه، جانشین انجمن صنفی کند. چرا که انجمن صنفی نه تنها درآمد زا نیست، بلکه ...

ویرایش شده: 04/09/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌ دو نهاد مدنی

... بخش سوم ، صفحه 87 ملاحظه بفرمائید. 20 تیر ماه 1393 آیرج  کی‌پور گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌دو نهاد مدنی انجمن دندان‌پزشکی ایران( انجمن صنفی) ، انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، طبیبی که باشد  ورا ،  زرد  روی     ـ    از او ،  دارویِ سرخ روئی، مجوی * دکتر محمد بیات، ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
Qom Dental Hygienists Assosiation انجمن بهداشتكاران دهان استان قم

  انجمن بهداشتكاران دهان استان قم Qom Dental Hygienists Assosiation  انجمن بهداشتکاران دهان و دندان استان قم با موافقت انجمن دندان پزشکی ایران از مهرماه سال 1382 رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف اساسی انجمن ارتقاء سطح سلامت دهان جامعه با تاکید بر اصل آموزش بهداشت و ارائه خدمات پیشگیری...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن بهداشتكاران دهان قم
مقدمه ای بر تدوین آیین نامه اجرایی انجمن دندان پزشکی

... در معاملاتي كه با انجمن  يا به حساب انجمن انجام مي‌گيرد به‌ طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند. انجمن دندانپزشکی ایران, انجمن علمی, انجمن صنفی,

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تفکری که سال‌ها انجمن‌های دندان‌پزشکان را به بی‌راهه کشانده است

انجمن صنفی و انجمن علمی‌دندان‌پزشکان عمو‌می‌ایران، جای‌گاه با ارزشی در خانواده دندان‌پزشکی کشور دارند. تغییرات در این انجمن، ...

ویرایش شده: 26/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید