توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آزمون بزرگ قانون‌پذیری

... چالش‌های درونی و بررسی و نقد یک نهاد مدنی می‌تواند برای همه کنش‌گران جامعه مدنی ایران تجربه آموز باشد. زمانی که این سازمان مردم نهاد، یک انجمن علمی یا صنفی پزشکی باشدنقد و بررسی این انجمن‌ها می‌تواند آن‌ها را از آسیب‌های ویران‌گر دور نگه‌دارد و به پزشک در کار خدمت به سلامت ...

ویرایش شده: 04/09/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌ دو نهاد مدنی

... صفحه 87 ملاحظه بفرمائید. 20 تیر ماه 1393 آیرج  کی‌پور گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌دو نهاد مدنی انجمن دندان‌پزشکی ایران( انجمن صنفی) ، انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، طبیبی که باشد  ورا ،  زرد  روی     ـ    از او ،  دارویِ سرخ روئی، مجوی * دکتر محمد بیات، عضو هیئت رئیسه ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

 اساس نامة انجمن علمی، اساس نامة ناکاملی است و پاسخ گوی همة جنبه های فعالیت علمی دندان پزشکان ایران  نیست. برای تنظیم درست روابط درونی فعالیت انجمن و ...

ویرایش شده: 02/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
آزمون بزرگ قانون‌پذیری

... چالش‌های درونی و بررسی و نقد یک نهاد مدنی می‌تواند برای همه کنش‌گران جامعه مدنی ایران تجربه آموز باشد. زمانی که این سازمان مردم نهاد، یک انجمن علمی یا صنفی پزشکی باشدنقد و بررسی این انجمن‌ها می‌تواند آن‌ها را از آسیب‌های ویران‌گر دور نگه‌دارد و به پزشک در کار خدمت به سلامت ...

ویرایش شده: 04/09/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌ دو نهاد مدنی

... صفحه 87 ملاحظه بفرمائید. 20 تیر ماه 1393 آیرج  کی‌پور گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌دو نهاد مدنی انجمن دندان‌پزشکی ایران( انجمن صنفی) ، انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، طبیبی که باشد  ورا ،  زرد  روی     ـ    از او ،  دارویِ سرخ روئی، مجوی * دکتر محمد بیات، عضو هیئت رئیسه ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
مقدمه ای بر تدوین آیین نامه اجرایی انجمن دندان پزشکی

... نمي‌توانند در معاملاتي كه با انجمن  يا به حساب انجمن انجام مي‌گيرد به‌ طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند. انجمن دندانپزشکی ایران, انجمن علمی, انجمن صنفی,

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

 اساس نامة انجمن علمی، اساس نامة ناکاملی است و پاسخ گوی همة جنبه های فعالیت علمی دندان پزشکان ایران  نیست. برای تنظیم درست روابط درونی فعالیت انجمن و ...

ویرایش شده: 02/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
آزمون بزرگ قانون‌پذیری

... چالش‌های درونی و بررسی و نقد یک نهاد مدنی می‌تواند برای همه کنش‌گران جامعه مدنی ایران تجربه آموز باشد. زمانی که این سازمان مردم نهاد، یک انجمن علمی یا صنفی پزشکی باشدنقد و بررسی این انجمن‌ها می‌تواند آن‌ها را از آسیب‌های ویران‌گر دور نگه‌دارد و به پزشک در کار خدمت به سلامت ...

ویرایش شده: 04/09/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌ دو نهاد مدنی

... صفحه 87 ملاحظه بفرمائید. 20 تیر ماه 1393 آیرج  کی‌پور گزارش و نقدی از درون مجمع عمومی‌دو نهاد مدنی انجمن دندان‌پزشکی ایران( انجمن صنفی) ، انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، طبیبی که باشد  ورا ،  زرد  روی     ـ    از او ،  دارویِ سرخ روئی، مجوی * دکتر محمد بیات، عضو هیئت رئیسه ...

ویرایش شده: 19/07/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دهمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی
مقدمه ای بر تدوین آیین نامه اجرایی انجمن دندان پزشکی

... نمي‌توانند در معاملاتي كه با انجمن  يا به حساب انجمن انجام مي‌گيرد به‌ طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند. انجمن دندانپزشکی ایران, انجمن علمی, انجمن صنفی,

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید