توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور

... های واگیر 7- اكولژی محیط زیست و مهندسی بهداشت 8- آمار بهداشت 9- بهداشت خانواده 10- آموزش بهداشت 11- آزمایشگاه بهداشت 12- پرستاری بهداشت جامعه 13- بهداشت روانی 14- بهداشت حرفه ای 15- آشنایی با W.H.O سازمان بهداشت جهانی شعب و وظایف آن 16- آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ...

ویرایش شده: 19/03/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور

... های واگیر 7- اكولژی محیط زیست و مهندسی بهداشت 8- آمار بهداشت 9- بهداشت خانواده 10- آموزش بهداشت 11- آزمایشگاه بهداشت 12- پرستاری بهداشت جامعه 13- بهداشت روانی 14- بهداشت حرفه ای 15- آشنایی با W.H.O سازمان بهداشت جهانی شعب و وظایف آن 16- آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ...

ویرایش شده: 19/03/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور

... های واگیر 7- اكولژی محیط زیست و مهندسی بهداشت 8- آمار بهداشت 9- بهداشت خانواده 10- آموزش بهداشت 11- آزمایشگاه بهداشت 12- پرستاری بهداشت جامعه 13- بهداشت روانی 14- بهداشت حرفه ای 15- آشنایی با W.H.O سازمان بهداشت جهانی شعب و وظایف آن 16- آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ...

ویرایش شده: 19/03/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید