توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/743/financial.jpg مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60990/)

ویرایش شده: 27/08/2017

نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/160/law.jpg نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60992/)

ویرایش شده: 15/06/2017


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/743/financial.jpg مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60990/)

ویرایش شده: 27/08/2017

نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/160/law.jpg نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60992/)

ویرایش شده: 15/06/2017

سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/3d0/qanun.jpg سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی (/amoozesh/nd/173306/) مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها مقاله اش باموضوع مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغل پزشکی در همایش طب و قضا در شیراز حائز رتبه برتر شده است در گفت‌وگویی...

ویرایش شده: 22/12/2016

مجموعه قوانین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۴ حوزه سلامت تنقیح شد

مهندس طاهر موهبتی معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت با اشاره به حجم وسیع مطالعات انجام گرفته در زمینه قوانین و مقررات نظام سلامت، گفت: ۲۲۹۶ قانون از میان مجموعه قوانین مصوب سال های ۱۲۸۵ تا خرداد ۱۳۹۴ کشور دارای موادی مرتبط با حوزه سلامت بوده ...

ویرایش شده: 22/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو

آپارتمان ها به دو بخش اختصاصی و اشتراکی قابل تفکیک اند و هر یک از این قسمت ها دارای آثار حقوقی ویژه ای هستند. الف. قسمت های اختصاصی به طور کلی ساختمان از قسمت های مختلفی تشکیل می شود، هر یک از این قسمت ها دارای جلوه های متفاوتی است. بدیهی است بروز این جلوه ها در اماکن مسکونی دیگر...

ویرایش شده: 15/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/743/financial.jpg مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60990/)

0  
ویرایش شده: 27/08/2017

نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/160/law.jpg نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60992/)

0  
ویرایش شده: 15/06/2017

سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/3d0/qanun.jpg سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی (/amoozesh/nd/173306/) مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها مقاله اش باموضوع مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغل پزشکی در همایش طب و قضا در شیراز حائز رتبه برتر شده است در گفت‌وگویی...

0  
ویرایش شده: 22/12/2016

مجموعه قوانین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۴ حوزه سلامت تنقیح شد

مهندس طاهر موهبتی معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت با اشاره به حجم وسیع مطالعات انجام گرفته در زمینه قوانین و مقررات نظام سلامت، گفت: ۲۲۹۶ قانون از میان مجموعه قوانین مصوب سال های ۱۲۸۵ تا خرداد ۱۳۹۴ کشور دارای موادی مرتبط با حوزه سلامت بوده ...

ویرایش شده: 22/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو

آپارتمان ها به دو بخش اختصاصی و اشتراکی قابل تفکیک اند و هر یک از این قسمت ها دارای آثار حقوقی ویژه ای هستند. الف. قسمت های اختصاصی به طور کلی ساختمان از قسمت های مختلفی تشکیل می شود، هر یک از این قسمت ها دارای جلوه های متفاوتی است. بدیهی است بروز این جلوه ها در اماکن مسکونی دیگر...

ویرایش شده: 15/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید