توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   شکایت از دندان‌پزشکان؛ تعداد کم‌تر اما محکومیت بیش‌تر است

مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت: "قصور در دندان‌پزشکی شکایات کمتری را به خود اختصاص داده ...

ویرایش شده: 28/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
بسیاری از قصورات پزشکی در معاینه اولیه قابل پیشگیری است

قصورات پزشکی شامل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت علمی و عملی و یا نظامات دولتی است. به پزشکان اکیداً توصیه می‌شود وقت و توجه کافی برای معاینه و مصاحبه با بیماران خود بگذارند، چرا که بسیاری از همین قصورات که نام برده شد، با همین ویزیت اولیه قابل پیشگیری است. خطای پزشکی یک...

ویرایش شده: 12/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی- خرداد 1388

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های پزشکی قانونی کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / پزشکی قانونی
ملاحظات پزشکی قانونی

منبع: جراحی فک و دهان و صورت-پیترسون2003 ملاحظات پزشکی قانونی *- این قسمت توسط دکتر حسین اَراد (دندان پزشک) و کار شناس پزشکی قانونی تألیف گردیده و قوانین مطرح شده با توجه به نظام و قوانین داخلی ...

ویرایش شده: 15/02/2012
مسیر: ایردن / آموزش
شکایت از دندان‌پزشکان؛ تعداد کم‌تر اما محکومیت بیش‌تر است

مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت: "قصور در دندان‌پزشکی شکایات کمتری را به خود اختصاص داده ...

ویرایش شده: 28/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
بسیاری از قصورات پزشکی در معاینه اولیه قابل پیشگیری است

قصورات پزشکی شامل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت علمی و عملی و یا نظامات دولتی است. به پزشکان اکیداً توصیه می‌شود وقت و توجه کافی برای معاینه و مصاحبه با بیماران خود بگذارند، چرا که بسیاری از همین قصورات که نام برده شد، با همین ویزیت اولیه قابل پیشگیری است. خطای پزشکی یک...

ویرایش شده: 12/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
آگاهی بیماران به حقوق خود، عامل مهمی در افزایش شکایات از پزشکان است

... از پزشك را ارتباط نامناسب بين پزشك و بيمار و سوءتفاهم ها و مشكلات متعاقب ذكر كرده بود، به روز نيست. بیشترین پرونده های ثبت شده قصور پزشکی در پزشکی قانونی - 8 ماه نخست سال 91 تخصص ها تعداد شکایات احکام محکومیت احکام برائت جراحی زنان و زایمان 375 ثبت نشده ثبت نشده جراحی ارتوپدی 287 101 186 ...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی- خرداد 1388

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های پزشکی قانونی کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / پزشکی قانونی
ملاحظات پزشکی قانونی

منبع: جراحی فک و دهان و صورت-پیترسون2003 ملاحظات پزشکی قانونی *- این قسمت توسط دکتر حسین اَراد (دندان پزشک) و کار شناس پزشکی قانونی تألیف گردیده و قوانین مطرح شده با توجه به نظام و قوانین داخلی ...

ویرایش شده: 15/02/2012
مسیر: ایردن / آموزش
شکایت از دندان‌پزشکان؛ تعداد کم‌تر اما محکومیت بیش‌تر است

مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت: "قصور در دندان‌پزشکی شکایات کمتری را به خود اختصاص داده ...

ویرایش شده: 28/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
بسیاری از قصورات پزشکی در معاینه اولیه قابل پیشگیری است

قصورات پزشکی شامل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت علمی و عملی و یا نظامات دولتی است. به پزشکان اکیداً توصیه می‌شود وقت و توجه کافی برای معاینه و مصاحبه با بیماران خود بگذارند، چرا که بسیاری از همین قصورات که نام برده شد، با همین ویزیت اولیه قابل پیشگیری است. خطای پزشکی یک...

ویرایش شده: 12/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
آگاهی بیماران به حقوق خود، عامل مهمی در افزایش شکایات از پزشکان است

... از پزشك را ارتباط نامناسب بين پزشك و بيمار و سوءتفاهم ها و مشكلات متعاقب ذكر كرده بود، به روز نيست. بیشترین پرونده های ثبت شده قصور پزشکی در پزشکی قانونی - 8 ماه نخست سال 91 تخصص ها تعداد شکایات احکام محکومیت احکام برائت جراحی زنان و زایمان 375 ثبت نشده ثبت نشده جراحی ارتوپدی 287 101 186 ...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید