توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/b3b/baftshenasi-dahan.jpg CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب (/herfei/ketab/168124/) مولفین: دکتر ساعده عطار باشی مقدم  دکتر فاضله عطار باشی مقدم

ویرایش شده: 01/02/2017

آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/79c/292.jpg آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب (/herfei/ketab/168745/) این کتاب از کتابهایی است که به سادگی مراحل کلینیکی علم اندودونتیکس خصوصا مراحل درمان ریشه را بیان کرده که در کمتر کتابی مشابه آن دیده می شود.این کتاب به آموزش در دوران پری...

ویرایش شده: 26/01/2017


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/b3b/baftshenasi-dahan.jpg CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب (/herfei/ketab/168124/) مولفین: دکتر ساعده عطار باشی مقدم  دکتر فاضله عطار باشی مقدم

ویرایش شده: 01/02/2017

آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/79c/292.jpg آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب (/herfei/ketab/168745/) این کتاب از کتابهایی است که به سادگی مراحل کلینیکی علم اندودونتیکس خصوصا مراحل درمان ریشه را بیان کرده که در کمتر کتابی مشابه آن دیده می شود.این کتاب به آموزش در دوران پری...

ویرایش شده: 26/01/2017

پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/024/Pathology-dahan.jpg پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب (/herfei/ketab/168746/)

ویرایش شده: 20/12/2016

آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/eea/anatomi-morfoloji.jpg آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب (/herfei/ketab/168538/) مولفین: دکتر حسن بهناز  دکتر ایرج شفق

ویرایش شده: 04/12/2016

علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 1 | کتاب

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/3b9/Elmohonar.jpg علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 1 | کتاب (/herfei/ketab/168008/) مولفین:  رابرسون هیمن  سوئیف مترجم: دکتر کامران ارسطوپور  ویراستار:  دکتر مهرداد برکتین

ویرایش شده: 11/11/2016


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/b3b/baftshenasi-dahan.jpg CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب (/herfei/ketab/168124/) مولفین: دکتر ساعده عطار باشی مقدم  دکتر فاضله عطار باشی مقدم

0  
ویرایش شده: 01/02/2017

آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/79c/292.jpg آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب (/herfei/ketab/168745/) این کتاب از کتابهایی است که به سادگی مراحل کلینیکی علم اندودونتیکس خصوصا مراحل درمان ریشه را بیان کرده که در کمتر کتابی مشابه آن دیده می شود.این کتاب به آموزش در دوران پری...

0  
ویرایش شده: 26/01/2017

پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/024/Pathology-dahan.jpg پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب (/herfei/ketab/168746/)

0  
ویرایش شده: 20/12/2016

آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/eea/anatomi-morfoloji.jpg آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب (/herfei/ketab/168538/) مولفین: دکتر حسن بهناز  دکتر ایرج شفق

0  
ویرایش شده: 04/12/2016

علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 1 | کتاب

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/3b9/Elmohonar.jpg علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2006 جلد 1 | کتاب (/herfei/ketab/168008/) مولفین:  رابرسون هیمن  سوئیف مترجم: دکتر کامران ارسطوپور  ویراستار:  دکتر مهرداد برکتین

0  
ویرایش شده: 11/11/2016


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید