توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آوانماهای آموزشی دندان پزشکی

... انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران دکتر غلامحسین رهبری- کنگره 1 انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران دکتر حسین بهنیا- کنگره 5 بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران دکتر محمد جعفریان- کنگره 5 بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران دکتر احمد مسجدی- کنگره 5 بین المللی ...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / آموزش / آوانما
دکتر اسماعیل یزدی, دندان پزشک

Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارد. دکتر اسماعیل یزدی, بنیانگذار انجمن جراحان فک و صورت ایران پدر تخصص جراحی فک، دهان و صورت ایران دکتر اسماعیل یزدی    در سال 1310 در شهر قزوین دیده به جهان گشود، تحصیلات ابتدایی ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

انجمن جراحان دهان، فک وصورت ایران دندان پزشکان متخصص جراحی فک Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons تأسیس: 1354 مؤسسین: دکترها: بهرام جاوید,فرامرز ...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن جراحان
کنگره 13 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | اسفند 1393

سیزدهمین همایش بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران و پنجمین همایش ایمپلنت خلیج فارس 6 تا 8 اسفند 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
وب سایت انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران

انجمن جراحان فک، دهان وصورت ایران دندان پزشکان متخصص جراحی فک Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons رئیس انجمن : دکتر حسین مرتضوی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن جراحان / soom
برنامه های علمی کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران

... • Golnaz Morad (15) Healing of extraction sockets and augmented alveolar defects following one year treatment with oral and intravenous bisphosphonate: a preliminary study in a canine model. انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 1 انجمن جراحان دهان، فک و صورت

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

انجمن جراحان دهان، فک وصورت ایران دندان پزشکان متخصص جراحی فک Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons تأسیس: 1354 مؤسسین: دکترها: بهرام جاوید,فرامرز ...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن جراحان
کنگره 13 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | اسفند 1393

سیزدهمین همایش بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران و پنجمین همایش ایمپلنت خلیج فارس 6 تا 8 اسفند 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
وب سایت انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران

انجمن جراحان فک، دهان وصورت ایران دندان پزشکان متخصص جراحی فک Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons رئیس انجمن : دکتر حسین مرتضوی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن جراحان / soom
برنامه های علمی کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران

... • Golnaz Morad (15) Healing of extraction sockets and augmented alveolar defects following one year treatment with oral and intravenous bisphosphonate: a preliminary study in a canine model. انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 1 انجمن جراحان دهان، فک و صورت

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید