در حال بارگذاری برای پخش


من، دکتر آرنولد برناردی 4 دی ماه سال 1303 شمسی مطابق با 1923 میلادی متولد شدم. تحصیلات دبیرستانی را در کالج امریکایی آن زمان (البرز فعلی) به پایان رساندم. سپس در سال 1322 وارد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران شدم. در سال  1326 با درجه دکترا فارغ التحصیل شدم.
پایان نامه خود را درباره "اهمیت تأثیر رژیم و بهداشت غذایی در دهان" نوشتم.
مدت چهار سال در بیمارستان وزیری و امیراعلم بعنوان آسیستان دانشکده دندان پزشکی خدمت کرده و در سال 1332 عازم امریکا شدم و دیپلم پریودنشیا را از دانشگاه نیویورک دریافت نمودم. سپس مدتی مطالعات دندان پزشکی خود را ادامه داده و بعد از برگشت به ایران مطب شخصی خود را دائر کردم.
در سال 1341 با همکاری تعدادی دندانپزشک جامعه دندان پزشکی ایران را تاسیس نمودیم. یک دوره هم جز هیات مدیره بودم.
به چند زبان خارجی آشنایی دارم و در بیش از ده کنگره بین المللی دندانپزشکی شرکت نمودم و دو بار نماینده جامعه دندانپزشکی ایران بودم.
در سال 1363 در کنگره مونترال کانادا شرکت و سخنرانی داشته ام.
عضو انجمن بین المللی دندانپزشکیFDI  و آکادمی بیماری های لثه می باشم.
مقالات متعددی در نامه کانون دندان پزشکان ایران، مجله جامعه دندان پزشکی ایران نوشته و عضو کمیته علمی جامعه دندان پزشکی نیز بوده ام.
یکی از مؤسسین انجمن دانشگاهیان ارامنه و عضو انجمن پزشکان ارامنه نیز می باشم.
در جریان دوره بازنشستگی بوده و اغلب در مسافرت هستم.
به عنوان هابی علاقه به نقاشی دارم و تابلوهای بسیاری را نقاشی کرده ام. همچنین به موسیقی کلاسیک علاقه داشته و استفاده می کنم.

IDA_founders_1987_dey1366.jpg
اعضای هیأت مؤسس جامعه دندانپزشکی ایران.بیست و پنجمین سالگرد تأسیس. تهران دی ماه 1366

نظر دکتر شمس الدین تابش درباره ایشان

در حال بارگذاری برای پخش

دکترآرنولدبرناردی_دندانپزشک_عضومؤسسین جامعه دندانپزشکی ایراندکترآرنولدبرناردی_دندانپزشک_عضومؤسسین جامعه دندانپزشکی ایران

اثرنقاشی دکتر مهدی یزدان پناه از چهره دکتر برناردی