دکتر جعفر دادمنش, دندان پزشک, پروستودنتیست
دکتر جعفر دادمنش فرزند محمد متولد 25 شهریور 1311 تبریز
تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه را در دبیرستان حکمت تبریز به انجام رسانده ام.
دوره دوم متوسطه را در دبیرستان فردوسی تبریز به پایان رسانده ام.
دکترای دندان پزشکی خود را در سال 1335 با درجه ممتاز از دانشگاه تهران گرفته ام.
سپس وارد خدمت نظام شده ام. ابتدا در مهاباد و بعد در ارومیه خدمت سربازی خود را انجام داده ام.
سپس وارد خدمت وزارت بهداری شده ام و در سال 1338 به تقاضای شخصی منتظر خدمت شده برای تحصیلات تخصصی عازم امریکا شده ام.
به مدت یک سال درGuggenheim Dental Clinic به صورت فلو(Fllow) کار آموزی کرده ام.
سپس در Medical Centr +Medical Reese Hospital شیکاگو وابسطه به دانشگاه ایلنوی به صورت انترن آموزش دیده ام.
بعد از خاتمه دوره انترن شیپ دوره تخصصی خود را در رشته پروتزهای دندانی در دانشگاه نیویورک به تحصیل پرداخته ام و در سال 1341 در رشته پروتز از دانشگاه دندان پزشکی دانشگاه نیویورک گواهینامه تخصصی گرفته ام.
در مراجعت به تهران به مدت دو سال به صورت افتخاری در بخش پروتزهای متحرک و فک و صورت دانشگاه تهران به تدریس پرداخته ام.
در سال 1342 در سمت استادیار در بخش فوق الذکر به تدریس ادامه داده ام.
در سال 1347 با گذراندن امتحانات مربوطه و داشتن سابقه مطالعاتی، نگارش کتاب و مقالات متعدد و سخنرانی های متعدد در داخل و خارج از کشور به سمت دانشیار ارتقاء پیدا کرده ام.
در سال 1357 افتخار استادی دانشکه دندان پزشکی دانشگاه تهران را در رشته پروتزهای متحرک فک و صورت پیدا کرده ام.
سرپرست آموزشگاه بهداشت دهان
دکتر جعفر دادمنش, دندان پزشک, متخصص پروتز های دندانی

برای دیدن آلبوم عکس های دکتر جعفر دادمنش، روی تصویر بالا کلیک کنید

سرپرست دوره های بازآموزی و تخصصی 1354
سرپرستی گروه آموزشی پروتزهای متحرک فک و صورت
در سال 1356 عضویت دوره چهارم هیٱت مدیره مرکزی نظام پزشکی ایران
آغازگر تاسیس آکادمی پروستودونتیست های ایران و سه دوره ریاست آکادمی
سخنران اولین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران که در سال 1342 برگزار شد
عضو انجمن دندان پزشکان آمریکا
عضو فدراسیون بین المللی دندان پزشکی
عضو کالج بین المللی دندان پزشکان عضو آکادمی اسئواینتگریشن آمریکا
=======
در حال بارگذاری برای پخشنظر دکتر شمس الدین تابش درباره ایشان

در حال بارگذاری برای پخش


 فعاليت اجرایی
 • سرپرست آموزشگاه بهداشت دهان
 • سرپرست دوره های بازآموزی و تخصصی 1354
 • سرپرستی گروه آموزشی پروتزهای متحرک فک و صورت
 • در سال 1356 عضویت دوره چهارم هیٱت مدیره مرکزی نظام پزشکی ایران
 • آغازگر تاسیس آکادمی پروستودونتیست های ایران و سه دوره ریاست آکادمی
 • سخنران اولین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران که در سال 1342 برگزار شد
 • عضو انجمن دندان پزشکان آمریکا
 • عضو فدراسیون بین المللی دندان پزشکی
 • عضو کالج بین المللی دندان پزشکان
 • عضو آکادمی اسئواینتگریشن آمریکا

کتاب ها

 • کتاب اصول مقدماتی پروتز کامل
 • کتاب اکلوزیون در پروتز کامل
 • اصول مطب داری نوین
 • فرهنگ اصطلاحات پروستودونتیکز
 • بی دندانی های کامل و روش های درمان

مقالات

مقالات علمی در مجلات خارج از کشور:

 • ENDODONTIC ACCESS FOR METAL VENEERED CROWNS FOR ANTERIOR TEETH

J.DADMANESH,D.M.D
THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY VOL 31,P.297-302 MARCH 1972

 • OBTURATOR DESIGN FOR HEMIMAXILECTOMY PATIANTS

NIKZAD S.JAVID.D.D.S AND
JAFAR DADMANESH, D.M.D
THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY VOL. 30 NO. 1, PAGE 77 TO 81, JULY 1976
مقالات علمی در مجلات علمی دندان پزشکی کشور:

 • داینامیکز اکلوژن

54-1353 دانشگاه تهران – دانشکده دندان پزشکی

 • اصول و نظرات جدید در اکلوژن

متن سخنرانی در نهمین کنگره سالانه جامعه دندان پزشکی ایران- شهریور 1350

 • شیوه های نوین پرکردگی های پلاستیک و ترمیم شکستگی دندان های قدامی دیماه 1346
 • اهمیت و ارزش داشتن پرونده بیماران

نقل از مجله جامعه دندان پزشکان سال پنجم شماره 1 دیماه 1354

 • اکلوزیون در دندان پزشکی ترمیمی

متن سخنرانی در ششمین کنگره سالانه جامعه دندان پزشکی ایران

نقل از مجله دندان پزشکی ایران شماره 2 سال 8 اسفند ماه 1347

 • راهنمای بهداشت انساج نگهدارنده دندان

نقل از مجله جامعه دندان پزشکان فروردین – اردیبهشت 1347

 • کنترل پلاک

نقل از مجله جامعه دندان پزشکی ایران
سال هشتم شماره یک شهریور ماه 1350

 • پرسیژن آتاچمنت های خارجی تاجی

نقل از مجله دانشکدهٔ دندان پزشکی شماره 4 و 3 سال نهم آذر 1352

 • شیوه های نوین پرکردگی های پلاستیک و ترمیم شکستگی دندان های قدامی

مجله دانشکدهٔ دندان پزشکی دانشگاه تهران دیماه 1346

 • بروکسیزم و کلنچینگ و درمان از طریق پروتز (نایت گارد)

پنجاه و هفتمین کنگره فدراسیون بین المللی دندان پزشکی

 • ایمپلنت های دندانی: اهمیت هماهنگی رشته های تخصصی در تشخیص و طرح ریزی درمان و انجام مراحل بالینی

و دهها مقاله دیگر.
سمت ها

 • رئیس هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی
 • سه دوره رئیس انجمن پروستودونتیست های ایران
 • مدیر گروه پروتزهای متحرک و فک و صورت
 • سرپرست دوره های تخصصی و بازآموزی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران
 • رئیس فدراسیون بسکتبال آذربایجان غربی سال 1338
 • مسئول کمیته های متعدد انجمن دندان پزشکی ایران

سخرانی یا کلینیک در

 • کنگره شیکاگو شیکاگو- آمریکا 1961
 • کنگره دندان پزشکی FDI وین – اتریش 1965
 • کنگره دندان پزشکی FDI پاریس – فرانسه 1967
 • کنگره دندان پزشکی FDI نیویورک – آمریکا 1969
 • کنگره دندان پزشکی استانبول – ترکیه 1970
 • کنگره دندان پزشکی مکزیکوسیتی – مکزیک 1972
 • کنگره دندان پزشکی آتن – یونان 1976
 • کنگره دندان پزشکی تورنتو- کانادا 1977
 • کنگره دندان پزشکی استانبول – ترکیه 1997
 • کنگره دندان پزشکی بارسلون- اسپانیا 1998

سرپرستی ها

 • سرپرستی دوره های بازآموزی و تخصصی 1354
 • سرپرستی گروه آموزشی پروتزهای متحرک و فک صورت 1354
 • عضویت در هیئت نظام پزشکی مرکز 1356
 • عضویت در دادگاه های بدوی انتظامی نظام پزشکی 1360
دکتر جعفر دادمنش فرزند محمد متولد 25 شهریور 1311 تبریز
تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه را در دبیرستان حکمت تبریز به انجام رسانده ام.
دوره دوم متوسطه را در دبیرستان فردوسی تبریز به پایان رسانده ام.
دکترای دندان پزشکی خود را در سال 1335 با درجه ممتاز از دانشگاه تهران گرفته ام.
سپس وارد خدمت نظام شده ام. ابتدا در مهاباد و بعد در ارومیه خدمت سربازی خود را انجام داده ام.
سپس وارد خدمت وزارت بهداری شده ام و در سال 1338 به تقاضای شخصی منتظر خدمت شده برای تحصیلات تخصصی عازم امریکا شده ام.
به مدت یک سال درGuggenheim Dental Clinic به صورت فلو(Fllow) کار آموزی کرده ام.
سپس در Medical Centr +Medical Reese Hospital شیکاگو وابسطه به دانشگاه ایلنوی به صورت انترن آموزش دیده ام.
بعد از خاتمه دوره انترن شیپ دوره تخصصی خود را در رشته پروتزهای دندانی در دانشگاه نیویورک به تحصیل پرداخته ام و در سال 1341 در رشته پروتز از دانشگاه دندان پزشکی دانشگاه نیویورک گواهینامه تخصصی گرفته ام.
در مراجعت به تهران به مدت دو سال به صورت افتخاری در بخش پروتزهای متحرک و فک و صورت دانشگاه تهران به تدریس پرداخته ام.
در سال 1342 در سمت استادیار در بخش فوق الذکر به تدریس ادامه داده ام.
در سال 1347 با گذراندن امتحانات مربوطه و داشتن سابقه مطالعاتی، نگارش کتاب و مقالات متعدد و سخنرانی های متعدد در داخل و خارج از کشور به سمت دانشیار ارتقاء پیدا کرده ام.
در سال 1357 افتخار استادی دانشکه دندان پزشکی دانشگاه تهران را در رشته پروتزهای متحرک فک و صورت پیدا کرده ام.
سرپرست آموزشگاه بهداشت دهان
سرپرست دوره های بازآموزی و تخصصی 1354
سرپرستی گروه آموزشی پروتزهای متحرک فک و صورت
در سال 1356 عضویت دوره چهارم هیٱت مدیره مرکزی نظام پزشکی ایران
آغازگر تاسیس آکادمی پروستودونتیست های ایران و سه دوره ریاست آکادمی
سخنران اولین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران که در سال 1342 برگزار شد
عضو انجمن دندان پزشکان آمریکا
عضو فدراسیون بین المللی دندان پزشکی
عضو کالج بین المللی دندان پزشکان عضو آکادمی اسئواینتگریشن آمریکا

سپید دندان‌پزشکی۴


گفتگو با دکتر جعفر دادمنش
یک عمر در راه اموختن

دکتر سیامـک شایـان امین بر اساس آوانمای مصاحبه چهارسال پیش ایردن با استاد،
طی نشستی نو، با ایشان گفتگویی دیگر داشته است

 
دکتر جعفر دادمنش متولد 25 شهریور 1311 در شهر تبریز است، اما وقتی به سرزندگی چهره و شادابی کلامش را می‌بینید محال است باور کنید روبروی یک پیشکسوت هشتاد ساله حوزه دندان‌پزشکی نشسته‌اید که هنوز هم چون گذشته در حوزه علمی و صنفی فعال است.
دکتر دادمنش دوره تخصصی خود را در رشته پروتزهای دندانی در دانشگاه نیویورک گذرانده و با عشق به تدریس به وطن بازگشته است. در سال 1357 به افتخار استادی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران رسیده است. از اولین روزهای تاسیس انجمن دندان پزشکی ایران در ان حضور فعال داشته و در میانه گفتگو اذعان می‌کند علی‌رغم تمامی فعالیت‌ها و خدمات علمی و پژوهشی، فعالیت در این انجمن را بزرگ‌ترین افتخار صنفی خود می‌داند. گفتگوی ما با ایشان چند روز مانده به برگزاری یازدهمین کنگره انجمن پرستودنتیست‌ها، انجام شد. وقتی که با اشتیاق از برنامه سخنرانی‌اش در این کنگره سخن می‌گفت برایمان باور کردنی نبود که علی‌رغم این سن و سال همچنان به اموختن و شرکت در فعالیت‌های علمی می‌اندیشد.
- در زمان جوانی شما در سال‌های دهه سی تحصیل در دانشگاه چندان مورد توجه و اقبال مردم نبود. چه شد که شما تصمیم به ادامه تحصیلات خود گرفتید و چرا درحالی که در ایام گذشته پزشکی بسیار بیشتر از دندان پزشکی مورد اقبال بود، شما رشته دندان‌پزشکی را انتخاب کردید؟
- من در خانواده پر جمعیتی زندگی می‌کردم. در کودکی لثه‌های من دچار تورم شد و خونریزی می‌کرد ، مادرم من را پیش دندان‌پزشک خانمی به نام دکتر کرمیان برد و ایشان لثه‌های من را برید و مقداری هم  تنتر ید روی ان مالید.  وقتی که در سن 13 سالگی یکی از دندان‌هایم مشکل روت‌کانال پیدا کرد، باز من پیش دندانپزشک خوب دیگری رفتم و ایشان دندان مرا روت کانال کرد. ذهنیت من از دندان‌پزشکی از اینجا شکل گرفت. البته درمان ایشان با معیارهای امروزی مطلقا انطباقی نداشت و رودکانال را ناقص انجام داده بود و به شکلی امروزی که روی ریشه ها کار می‌کنند کار نکرده بود اما جالب اینکه این دندان هنوز در دهان من است و مشکل خاصی پیدا نکرده است.
من در رشته پزشکی دانشگاه تبریز قبول شدم و همزمان به عنوان رزرو در دانشگاه تهران. همانطور که می‌دانید در آن زمان ورودی رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی با هم یکی بود و تفکیک نمی‌شد. اما اینکه چرا میان دندان‌پزشکی، پزشکی و داروسازی،  دندانپزشکی را انتخاب کردم، جواب قانع کننده و استدلال محکمی ندارم. چون رشته اول پزشکی بود و اکثرا این رشته را انتخاب می‌کردند و من دندانپزشکی را انتخاب کردم.
- چطور شد که پس از اتمام دوره عمومی دندان پزشکی، برای ادامه تحصیل به امریکا رفتید؟
- روزی که کنکور داشتم وقتی به دانشگاه نگاه می‌کردم ، حضور در آن برایم آرزویی دست نیافتنی بود. بعد فارغ التحصیل شدن آرزویم رسیدن به روزی بود که استاد همین دانشکده باشم و امروز به همه این آروزها دست یافته‌ام. روزهای سربازی هم موفقیت‌های زیادی به دست آوردم و وقتی در ارومیه در وزات بهداشت استخدام شدم این ورند ادامه یافت. پس از  تاسیس مطب افراد زیادی به من مراجعه می‌کردند، احساس می‌کردم موفقیت‌هایم کامل شده اما برایم کافی نبود. برای همین به امریکا رفتم تا تخصص بگیرم. یکی از انگیزه‌های من برای انتخاب رشته پروتز دکتر نواب بود. در جاهای مختلفی انترن بودم و شیکاگو تخصصم را دریافت کردم. بعدها برد واشنگتن و کالیفرنیا را گرفتم و مدتی هم با یکی از دوستهایم در مطبی مشغول شدم . اما به خاطر فرزندان و برای عشقی که به تدریس داشتم به ایران بازگشتم.
- شما دوره پرباری در تدریس و تحقیق داشتید و خدمات زیادی در حوزه دندان‌پزشکی انجام دادید. مشتاق بودم بدانم در میان تمامی این فعالیت‌ها، شاخص ترین کاری که انجام دادید چه بود؟
- من سال 1335 از دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم و سال 42 برای تدریس به دانشگاه تهران بازگشتم. البته دو سالی افتخاری درس دادم و بعد از آن به عنوان استادیار تدریس کردم، 7 سال بعد دانشیار و 7 سال بعد از آن استاد شدم و معاون دوره‌های مختلف تخصصی بودم . تمام آیین نامه‌های دوره تخصصی را با دکتر مسگر زاده و دکتر شفق و چند تن دیگر نوشتم.  اما بهترین کارم ورود به انجمن دندانپزشکی ایران بود. البته باز هم تاکید می‌کنم که عشق زیادی به تدریس داشتم و یکی ازکارهایی که به آن اتفخار میکنم تدوین آیین نامه‌های دوره تخصصی دندانپزشکی بود. من در اکثر کمگره‌های بین الملی مانند کنگره‌های لندن، شیگاپو ، مکزیک و سیتی سخنرانی کردم و این خود افتخاری علمی بزرگی برای من به حساب می‌آید. اولین فرهنگ پروتز‌های دندانی را به کمک دکتر نواب چاپ کردم . البته به این لیست میتوان کتاب‌های دیگری مثل مطب داری نوین، اصول مقدماتی پروتز را اضافه
- راز موفقت شما در زندگی حرفه‌ای چیست؟
یکی از شعارهای من سحرخیزی است و به جرات می‌گویم این یکی از رازهای موفقیت من است. من هر روز ساعت چهار و نیم صبح بیدار می‌شوم و بعد از ورزش، صبحانه می‌خورم، اصلاح می‌کنم و حدود ساعت 8 در مطب هستم. تا ساعت 12 مریض می‌بینم . 2 ساعت استراحت می‌کنم و ساعت 4 به خانه بر میگردم. شعار دوم زندگی من وجدان کاری است. وقتی دانشگاهم تمام شد آپاندیسیتم عود کرد. وقتی وارد اتاق عمل می‌شدم با خدا عهد کردم هر انتظاری که از این جراح دارم را از خودم در قبال بیمارانم داشته باشم. سومین شعار زندگی‌ام دقت عمل و مداومت در کار است. این که کاری را نصفه رها کنید که از من گذشت و حوصله این کار را ندارم کار اشتباهی است.
- به عنوان آخرین سوال ممنون می‌شوم اگر از شکل‌گیری انجمن دندان‌پزشکی ایران و فعالیت خودتان در این انجمن بگویید
 از روزی‌که انجمن دندان‌پزشکی ایران در خیابان خردمند شمالی در مطلب دکتر تاج فعالیت خود را آغاز کرد، ما آنجا بودیم. همیشه انگیزه اینکه یک تشکیلات و سندیکای صنفی و علمی مشابه کشورهای امریکایی و اروپایی، در کشور ما باشد، در ذهن من بود. وقتی که آقایان دکتر نواب، دکتر تاج و افتخاری و سایر دوستانشان به فکر تاسیس انجمن افتادند، من نیز در کنار ایشان بودم و در جاساتشان شرکت می کردم.از ان موقع در این انجمن فعال بودم، الان هم فعال هستم و دست از کار بر نمی‌داریم  و ایده برگزاری اولین کنگره دندان‌پزشکی را نیز من دادم. به این معنی که مرحوم دکتر فرزین پیشنهاد داد سمینار بگذاریم اما من با تاسی از کنگره‌های بزرگی که در امریکا برگزار می‌شود، پیشنهاد برگزاری کنگره را دادم. اولین کنگره هم در همان راه‌روی وردی دانشکده تهران برگزار شد. متعاقب ان ما سعی کردیم این انجمن توسعه پیدا کند و همین انگیزه مداومت در کار سبب شده تا امروز که 52 سالی از ان تاریخ می گذرد، دست از کار برنداشتیم وهنوز پابرجاییم، با وجود همه مشکلاتی که بر سر راه داشتیم و متاسفانه کارشکنی‌های بعضی دوستان نامهربانمان، که قدر پیشکسوتان را نمی‌دانند. درخالی که همیشه باید قدر پیشکسوتان و شروع کننده ها را دانست. در لس آنجلس جلسه‌ای‌ بود و پزشک معروفی شروع به انتقاد از اساتید پزشکی دانشگاه تهران کرد وهمه ساکت بودند. حرف‌هایش که تمام شد من به او گفتم شما اگر به امریکا امدی و اینجا درس خواندنی تا متخصص شدی، جز این است که دیپلم دانشکده پزشکی تهران را مراکز علمی و بیمارستان‌های اینجا قبول کردند و مشابه یک انترن امریکایی به شما پست دادند؟ خودت یکی از دانش آموخته‌های دانشکده دندانپزشکی تهران هستی و با همان مدرک موفق شدی به امریکا بیایی و تخصص ات را بگیری . درست نیست که این گونه از نظامی که در آن آموزش دیده ای و رشد کرده ای حرف بزنی.
پس پشت سر افراد بسیار شناخته‌شده‌ای مثل پروفسور عدل، پروفسور شمس و دکتر عزیزی و بزرگان دیگر بد نکویید. چون انها در زمان خودشان  از بهترین‌های بودند و سواد روز را داشتند و معلومات شما را به جایی رساندند که شما را مثل یک انترن امریکایی قبول کردند. این یکی از انگیزه‌های من است که این انجمن روی پای خودش بایستد و دوستان و همکاران ما تا انجا که می‌توانند کمک کنند. انها که از نظر مدیریتی کارامدند کمک کنند. در هم به روی همه باز است.