دانشکده دندان پزشکی بندرعباس

دانشکده دندان پزشکی بندرعباس Bandarabas Dental Faculty


دانشکده دندانپزشکی بندرعباس

نام
دانشکده دندان پزشکی بندرعباس
تأسیس١٣۸۶
بنیانگذاردکتر اکبر فاضل
محل

بندرعباستاریخچه مدیران

  اگر اطلاعات ولو محدودی دارید، برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی در فرم زیر بنویسید و ارسال نمایید:
  نام*
  ایمیل شما*
  پیغام*
  کاپچا
  CAPTCHA
  Type the letters you see on the picture*  سایر اطلاعات


  برگرفته از وب سایت دانشکده دندان پزشکی بندرعباس
   این دانشکده طبق مصوبه یکصدوهشتاد وسومین جلسه شورای گسترش مورخ 1386/9/26 توانست موافقت مجوز تأسیس  رشته دندان پزشکی در مقطع  دکترای حرفه ای را بگیرد.