دکتر عباس خدایاری، دندان پزشک, جراح دهان, فک و صورت

دکتر عباس خدایاری متولد 1331 در شهر --- می باشد. ایشان در سال --- وارد دانشکده دندان پزشکی --- و در سال ---- موفق به اخذ دکترای دندان پزشکی شد. ایشان در سال --- در --- رشته تخصصی جراحی دهان، فک و صورت را گذراند و پس از موفقیت در اخذ بورد تخصصی، به استخدام هیات علمی دانشکده دندان پزشکی --- در آمد....
...

آلبوم مدارک و افتخارات دکتر خدایاری

مدارک و گواهی‌نامه ها
سوابق علمی و اجرایی دکتر خدایاری

آلبوم عکس های شخصی دکتر خدایاری