در حال بارگذاری برای پخش

در حال بارگذاری برای پخش
مصاحبه با دکتر مرتضی مصفا در کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران
اردیبهشت 1389
آلبوم دکتر مصفا


نظر دکتر شمس الدین تابش درباره ایشان

در حال بارگذاری برای پخش


دکتر مصفا به عنوان انسانی والا با خصوصیات اخلاقی ممتاز، در بین همکاران از محبوبیت خاصی برخوردار است. او وقت و انرژی و سلامت خود را طی سالیان دراز صرف حل مشکلات دوستان و انجام کارهای ارجاعی آنان کرده و می کند. مرتضی مصفا متولد 13 فروردین 1302 شمسی، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذرانده در سال 1322 وارد دانشکده دندان پزشکی  تهران شده و در سال 1326 تحصیلات خود را به پایان رسانده است. در سال 1327 خدمت نظام را در تهران و خرم آباد سپری کرده و در مرداد ماه سال 1328 به سمت آسیستانی در دانشکده دندان پزشکی تهران استخدام گردیده است. پس از مراحل درمانگاهی، رئیس درمانگاهی با حق آموزش، رئیس بخش وابسته، رئیس بخش، دانشیاری، و استادی در سال 1354 بازنسشته شدند.


نظر دکتر امیراسماعیل درباره دکتر مرتضی مصفا


مهرواژه مصفا
تو بودی که من واژه مهر را...

بعد از یک هفته سرگردانی بین انتخاب پزشکی و دندان پزشکی، یک باره از مطالعه در باب تمام علم های مرتبط بهبدن انسان- علم البدان- به 32 دندان و محیط مرطوب و تنگ و تاریک دهان پیوسته بودم تا دندان پزشک شوم. این فرود ناگهانی و تصمیم گیری درباره اش آسان نبود. به ویژه رشته دلخواهم ادبی و علوم انسانی بود که در آن زمان باید به گونه ای نوکر و نان خور دولت بود، که با مزاج پدرم و من سازگاری نداشت.
ادامه مطلب


متن زیر دست نوشته های زیبای استاد است که برای ایراد سخنرانی در مراسم افتتاحیه غرفه دندان پزشکی موزه تاریخ پزشکی ایران، درتاریخ 1خرداد1386 توسط مدیر ارتباطات "ایردن" از ایشان اخذگردیده است.


دست نوشته دکتر مرتضی مصفا در افتتاحیه غرفه دندان پزشکی در موزه تاریخ پزشکی

دست نوشته دکتر مرتضی مصفا در افتتاحیه غرفه دندان پزشکی در موزه تاریخ پزشکی

دست نویس دکتر مرتضی مصفا

دست نویس دکتر مرتضی مصفا